Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

27/08/20
Faugh a Ballagh!

Hoffem fynegi ein diolch a'n gwerthfawrogiad twymgalon i aelodau Catrawd Frenhinol Iwerddon sydd wedi bod yn ganolog wrth gefnogi ein rhaglen brofi COVID-19 dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

26/08/20
Amddiffyn ein gwasanaethau hanfodol dros benwythnos gŵyl y banc
26/08/20
Newid i leoliad profi COVID-19 Aberystwyth

Mae'r cyfleuster profi yn Aberystwyth yn symud o'i leoliad dros dro presennol (Canolfan Hamdden Plascrug) i Ganolfan Rheidol fel cyfleuster gyrru drwodd (trwy apwyntiad o flaen llaw)

20/08/20
Cymerwch ran yn #NHSVirtualPride eleni

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn falch o fod yn rhan o gydweithrediad GIG Cymru â Pride Cymru i nodi Wythnos Rhithwir Pride GIG Cymru (24 - 30 Awst), gan ddathlu amrywiaeth a chynhwysiant yng ngweithlu'r GIG a'n cymunedau.

14/08/20
Lansio prosiect peilot i gynyddu cefnogaeth i ofalwyr di-dâl
12/08/20
Gwasanaeth ar-lein newydd wedi'i gyflwyno i fonitro iechyd y galon rhwng apwyntiadau

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyflwyno Asesiadau Digidol; ffordd newydd o helpu cleifion i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am eu hiechyd rhwng apwyntiadau.

04/08/20
Gofal iechyd brys tra ar wyliau

Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled canolbarth a gorllewin Cymru wedi cynhyrchu arweiniad i ymwelwyr â'r rhanbarth i'w cynghori ar sut i gael mynediad at wasanaethau iechyd brys tra ar wyliau.