Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
27/10/21
Mae ymweliadau nad yw'n hanfodol wedi'i atal dros dro ym mhob ysbyty
27/10/21
Penodi dau gydlynydd celfyddydau mewn iechyd
27/10/21
Mae gwasanaeth orthodonteg newydd yn dod â gofal yn nes at gartref
25/10/21
Ysbyty Llwynhelyg yn derbyn sganiwr MRI newydd o'r radd flaenaf
25/10/21
Enillwyr cystadleuaeth yn sbarduno arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
22/10/21
Estyn clinigau cerdded- i-mewn brechlyn COVID-19 i bobl ifanc dan 16 yn ystod wythnos hanner tymor
21/10/21
Brechiadau cerdded i mewn ar gael i bobl sy'n gymwys i gael dos atgyfnerthu
21/10/21
Adolygu lleoliadau posib ar gyfer safle ysbyty newydd
21/10/21
Datganiad ar y cyd gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Sir Gaerfyrddin a Chyngor Sir Ceredigion.
21/10/21
Bydwraig Hywel Dda ar restr fer Gwobr Bydwraig y Flwyddyn Coleg Brenhinol y Bydwragedd
18/10/21
Gofynwyd i bobl sy'n gymwys i gael trydydd brechlyn sylfaenol COVID-19 gamu ymlaen
18/10/21
Dosbarthu taflen gwasanaethau ysbyty plant yn fuan
13/10/21
Cyllid ar gyfer menter y celfyddydau a iechyd meddwl
12/10/21
Codi mwyafrif cyfyngiadau ymweld yn Ysbyty Llwynhelyg
12/10/21
Sylw ar Ddiffyg Maeth: Wythnos Ymwybyddiaeth Diffyg Maeth
11/10/21
Cyfyngiadau ymweld ar gyfer Ystbyty Llwynhelyg

Mae’r wybodaeth wedi cael ei diweddaru. Ewch i Codi mwyafrif cyfyngiadau ymweld yn Ysbyty Llwynhelyg

06/10/21
Clinig Diagnosis Cyflym newydd ar agor yn Ysbyty'r Tywysog Philip
05/10/21
Bwrdd Iechyd i ail-gychwyn gwasanaeth atgoffa trwy neges testun
01/10/21
Gwahodd pobl i dderbyn eu dos atgyfnerthu neu frechlyn cyntaf os rhwng 12 a 15 oed yn eu canolfan brechu torfol agosaf