Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
28/10/20
Newid dros dro i gleifion Meddygfeydd Neyland a Johnson
23/10/20
Gwasanaeth ar-lein yn ymestyn i 6,000 o gleifion dermatoleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Arwydd Ysbyty Glangwili
Arwydd Ysbyty Glangwili
22/10/20
Ail sganiwr CT wedi'i osod yn Ysbyty Glangwili i helpu i leihau amseroedd aros

Mae Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin wedi gosod ail sganiwr CT dros dro i helpu i leihau amseroedd aros.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
20/10/20
Ynysu cleifion COVID-19 yn Ysbyty Bronglais

Mae Ysbyty Bronglais, Aberystwyth wedi ynysu nifer fach o gleifion sydd wedi profi'n bositif am COVID-19.

20/10/20
Meddygfeydd teulu Ceredigion yn dod ynghyd i annog cleifion i gael eu brechiad rhag y ffliw
19/10/20
Mynediad at ofal wedi'i drefnu ac mewn argyfwng yn ystod y cyfnod clo byr
Bonheddwr yn cerdded trwy ward yr ysbyty
Bonheddwr yn cerdded trwy ward yr ysbyty
13/10/20
Y Bwrdd Iechyd yn cefnogi Diwrnod Thrombosis y Byd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi ymgyrch ryngwladol i helpu i atal cleifion rhag cael eu heffeithio gan geuladau gwaed tra yn yr ysbyty.

12/10/20
Fferylliaeth: Cyflwyno Cymru Iachach

Mae gweithwyr fferyllol ar draws sectorau gofal sylfaenol, eilaidd a chymunedol yn cael eu hannog i helpu i ailwampio gwasanaethau fferyllol ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Ceredigion, a darparu gweledigaeth feiddgar a fydd yn dylunio gwasanaethau o amgylch anghenion cleifion.

Model o benglog
Model o benglog
09/10/20
Canolfan Iechyd Meddwl Cymunedol Gorwelion yn ymestyn oriau agor

Bydd Canolfan Iechyd Meddwl Cymunedol Aberystwyth nawr ar gael i bobl am hirach diolch i oriau agor newydd.

09/10/20
Cyfyngiadau Llanelli yn helpu i reoli achosion uchel o COVID

Mae pobl Llanelli yn helpu i reoli cyfradd yr heintiau Covid-19 yn yr ardal, ond mae angen gwneud mwy cyn y gellir codi'r cyfyngiadau.

08/10/20
Cyhoeddi Newyddion da – gwelliant mewn perfformiad Bwrdd Iechyd Hywel Dda
06/10/20
Lansio Rhaglen Graddedigion Rheoli Cyffredinol GIG Cymru ar gyfer arweinwyr y dyfodol

Mae'r chwilio wedi dechrau ar gyfer arweinwyr GIG Cymru yn y dyfodol drwy lansio Rhaglen Graddedigion Rheoli Cyffredinol GIG Cymru.  

05/10/20
Symud Canolfan Brofi Llanelli

Bydd canolfan brofi gyrru drwodd COVID-19 Llanelli yn symud o Faes Parcio Parc y Scarlets B, i Iard Dafen, Heol Cropin, Dafen, SA14 8QW o bore yfory (dydd Mawrth Hydref 06 2020).

02/10/20
Myfyrwyr Feddygol Caerdydd yn cefnogi Hywel Dda trwy gydol y cyfnod clo

Arhosodd grŵp o Fyfyrwyr Meddygol Caerdydd sydd yn eu trydedd flwyddyn yn Hywel Dda trwy gydol y cyfnod cloi i weithio fel Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd.

01/10/20
Yn ein calonnau am byth – Gwasanaeth Coffa Babanod

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynnal ei wasanaeth coffa babanod blynyddol ddydd Mercher 14 Hydref 2020 am 6.30pm.