Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

30/06/2021
Prosiectau carlam yn trawsnewid iechyd a gofal yn ystod y pandemig
Arwydd Ysbyty Glangwili
Arwydd Ysbyty Glangwili
30/06/2021
Diweddariad ar llacio cyfyngiadau ymweld ag ysbytai

Gall teulu, ffrindiau ac anwyliaid fynychu ein hysbytai i ymweld â chleifion ar sail gyfyngedig gyda chytundeb ymlaen llaw â staff ysbytai yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

29/06/2021
Clinigau brechu COVID penodedig iechyd meddwl a llesiant
29/06/2021
Bwrdd Iechyd a Gwasnaeth Tân mewn partneriaeth i gyflwyno'r brechlyn - Cross Hands
29/06/2021
Cefnogaeth o £64 miliwn ar gyfer cynllun ledled y du i gryfhau cyflenwi ymchwil clinigol
28/06/2021
Gwasanaeth nyrsio newydd i gefnogi gofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia
Arwydd gwybodaeth
Arwydd gwybodaeth
28/06/2021
Rhybudd Diogelwch - Peiriannau Pwysedd Llwybr Awyru Aml-lefel (PAP Aml-Lefel), Pwmp Aml Awyru (CPAP) a dyfeisiau awyru mecanyddol Philips
28/06/2021
Tîm ymchwil iechyd yn croesawu rhodd hael er cof am Lynne Drummond
28/06/2021
Clinigau cerdded i mewn brechlyn COVID dos cyntaf ac ail ar gael bellach ym mhob canolfan brechu torfol Hywel Dda
25/06/2021
Bwrdd Iechyd yn diolch i holl randdeiliaid wrth i Ysbyty Enfys Selwyn Samuel gau ei ddrysau am y tro
21/06/2021
Clinigau cerdded i mewn: brechiad dos cyntaf ac ail ddydd Llun 21 i ddydd Sul 27 Mehefin
21/06/2021
Uned cymorth symudol Gofal Canser Tenovus yn helpu i roi brechlynnau COVID-19
18/06/2021
"Y brechlyn yw ein gobaith am normalrwydd" meddai Gofalwr o Lanymddyfri
17/06/2021
Anrhydedd Athro Ymarfer i Chris Hopkins o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
16/06/2021
Annog pobl â symptomau ehangach i archebu prawf COVID-19
11/06/2021
Arglwydd Raglaw yn ymweld â Chanolfan Brechu Torfol
08/06/2021
Mae siarad am brofiadau plentyndod gydag ymwelydd iechyd yn cyfoethogi perthnasoedd ac yn gwella iechyd y teulu cyfan
04/06/2021
Diolch i'n meddygfeydd teulu
Tagiau: COVID-19
04/06/2021
Newidiadau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr ar Ddiwrnod Cynaliadwyedd y GIG
01/06/2021
Diolch i'n gwirfoddolwyr