Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
30/11/20
Ynysu cleifion COVID-19 yn ysbytai Llanymddyfri a Dyffryn Aman
27/11/20
Canmol Prentisiaid Gofal Iechyd am eu cymorth gyda profi

Mae prentisiaid gofal iechyd lleol wedi cael eu canmol am eu rôl ganolog wrth gefnogi rhaglen brofi COVID-19 ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro

26/11/20
Canolfan brofi cerdded i mewn barhaol newydd yn agor yn Aberystwyth

Bellach mae gan bobl yn Aberystwyth sydd â symptomau COVID-19 fynediad i gyfleuster profi cerdded i mewn parhaol.

26/11/20
Sesiynau brechu rhag y ffliw yn cael eu cynnal i gofalwyr

Mae sesiynau brechu rhag y ffliw yn benodol ar gyfer gweithwyr gofal cartref a staff cartrefi gofal preswyl yn y sir yn cael eu cynnal am y tro cyntaf.

26/11/20
Angen imiwneiddiwr ar frys i ymuno â rhaglen frechu COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwneud cais brys i weithwyr proffesiynol gofal iechyd cofrestredig ymuno â'i dîm Brechu COVID-19.

24/11/20
Profion i'w darparu'n fwy lleol i gadw Aberteifi yn ddiogel

Bydd modd archebu profion ar gyfer pobl â symptomau COVID-19 yn Aberteifi o heddiw ymlaen (24 Tachwedd 2020).

24/11/20
Cleifion COVID-19 wedi'u hynysu yn Ysbyty Llanymddyfri
23/11/20
Cyhoeddi gwasanaeth blynyddol ar-lein – Gwasanaeth Yn Ein Calonnau Am Byth

Bydd y gwasanaeth blynyddol Yn Ein Calonnau Am Byth yn cael ei gynnal fel gwasanaeth coffa rhithwir eleni am 6.30pm ddydd Llun 30 Tachwedd 2020.

Model o benglog
Model o benglog
23/11/20
Peilot iechyd meddwl 'Noddfa Gyda'r Hwyr' yn lansio yn Sir Benfro
20/11/20
Gwasanaeth deintyddol newydd y GIG ar gyfer De Ceredigion

Preswylwyr Ceredigion yn elwa o ymarfer deintyddol newydd y GIG sy'n agor yn Aberteifi ar 2 Rhagfyr 2020.

13/11/20
Partneriaeth COVID yn canmol trigolion Ceredigion
Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
12/11/20
Diweddariad i gleifion Meddygfa Teulu Neyland a Johnson
10/11/20
Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i'r dyfodol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwahodd pobl o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i rannu eu barn ar wasanaethau fferyllol cymunedol.

10/11/20
Bwrdd Iechyd i agor dau Ysbyty Maes yn Llanelli a Sir Benfro

Yn dilyn cyfnod helaeth o gynllunio a pharatoi mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi y bydd cleifion sydd angen gofal llai dwys yn ne orllewin Cymru ymhlith y cyntaf i gael eu derbyn i ysbytai maes newydd.

Arwydd Ysbyty Glangwili
Arwydd Ysbyty Glangwili
09/11/20
Newid dros dro yn Ysbyty Glangwili i leihau'r risg o COVID-19
06/11/20
Ymestyn asesiadau digidol i gleifion Offthalmoleg
03/11/20
Dathlu Llwyddiannau Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda longyfarch sawl tîm yn ein siroedd am eu llwyddiant diweddar wrth ennill eu dyfarndaliadau Buddsoddwyr mewn Gofalwyr.