Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

29/04/21
Diweddariad - Newid dros dro i brif fynedfa yn Ysbyty Glangwili

Cyhoeddir dyddiad ailagor diwygiedig cyn gynted â phosibl.

29/04/21
Hywel Dda yn lansio Strategaeth Ymchwil ac Arloesi

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi ei Strategaeth Ymchwil ac Arloesi, a fydd yn helpu i ddarparu gwasanaethau clinigol i bobl Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Tîm milwrol yn canolfan frechu Caerfyrddin
Tîm milwrol yn canolfan frechu Caerfyrddin
26/04/21
Ffarwelio â rhai o'n partneriaid milwrol
19/04/21
Dyfarnu Gwobr Sefydliad Betsi Cadwaladr i nyrs leol
19/04/21
Adleoli canolfan frechu torfol Hwlffordd i Ganolfan Picton dros dro
Nyrs yn rhoi brechlyn cleifion oedrannus
Nyrs yn rhoi brechlyn cleifion oedrannus
16/04/21
Cysylltwch â ni erbyn dydd Gwener 16 Ebrill i gael eich brechlyn cyntaf (grwpiau 1 i 9)
14/04/21
Rhaglen frechu yn dychwelyd i Ynys Bŷr
14/04/21
Pecynnau profi COVID-19 ar gyfer pobl sy'n methu gweithio gartref
08/04/21
Cadw golwg ar eich llesiant trwy wasgu botwm

Ap Cysylltu â Llesiant newydd sy'n cefnogi llesiant unigolion.

07/04/21
Y trydydd brechlyn COVID-19 yn cyrraedd Cymru

Mae'r trydydd brechlyn COVID-19 yn cael ei gyflwyno ledled Cymru o heddiw ymlaen gyda chleifion yn Sir Gaerfyrddin yn dod y cyntaf yn y DU i'w dderbyn.

01/04/21
Annog trigolion Hywel Dda i gysylltu â'r bwrdd iechyd er mwyn bwcio dos cyntaf brechlyn