Datganiadau i'r wasg

30/09/19
Gwella mynediad at ofal trawma

Bydd cleifion sy'n dioddef trawma mawr neu gymedrol yn ein siroedd a'n ffiniau yn cael mynediad at wasanaethau cryfach.

25/09/19
Dathliadau dwbl i fydwragedd cymunedol Ceredigion

Mae bydwragedd cymunedol yng ngogledd Ceredigion yn dathlu ennill dwy wobr i gydnabod eu sgiliau geni gartref.

18/09/19
Rhoddwyd hwb i amseroedd aros cleifion allanol

Roedd apwyntiadau cleifion allanol yn haws i'w trefnu diolch i'r system archebu newydd.

Gweithwyr yn dathlu diwrnod sepsis y byd
Gweithwyr yn dathlu diwrnod sepsis y byd
13/09/19
Helpu i adnabod a thrin sepsis

Offeryn Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol wedi'i lansio i nodi Diwrnod Sepsis y Byd

Cleifion sy'n mwynhau therapi anifeiliaid anwes
Cleifion sy'n mwynhau therapi anifeiliaid anwes
10/09/19
Therapi anifeiliaid anwes i gleifion yn Ysbyty De Sir Benfro

Cleifion yn Uned Dydd yr Afon Cleddau yn elwa o therapi anifeiliaid anwes

02/09/19
Mae'r prosiect mamolaeth yn dechrau ffynnu

Dechreuodd nwy gwaith ar brosiect obstetreg a newyddenedigol gwerth £ 25.2 miliwn yn Ysbyty Glangwili