Datganiadau i'r wasg

29/05/20
Cydnabyddiaeth o waith ar gefnogi gofalwyr di-dâl
27/05/20
Profiad dyn iach o Lanelli o Niwmonia COVID

Mae Richard Jones, dyn ffit ac iach o Llanelli yn diolch i’w ddyweddi Vicky Williams am achub ei fywyd pan aeth yn sâl iawn gyda COVID-19.

22/05/20
Mae staff y GIG ddiolch i'w cymunedau am aros adref y penwythnos Gŵyl Banc hwn.

Mae staff y GIG o bob rhan o Hywel Dda a Powys wedi dod ynghyd i ddweud diolch i'w cymunedau am aros adref a diogelu'r GIG y penwythnos Gŵyl y Banc yma.

21/05/20
Dyn o Aberystwyth yn cael triniaeth "dosbarth cyntaf" yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais ar ôl diagnosis COVID-19
20/05/20
"Rydyn ni yma i helpu" meddai'r gwasanaeth cymorth alcohol lleol

Mae'n bwysig ein bod ni'n gofalu am ein llesiant ein hunain ar unrhyw adeg, ond yn fwy felly nawr yn ystod y pandemig cyfredol COVID-19

18/05/20
Ymchwil yn parhau wrth wraidd gofal cleifion ar draws Hywel Dda

Mae staff Ymchwil a Datblygu yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol (20 Mai 2020).

16/05/20
Dywed dyn o Gaerfyrddin ei fod yn ddyledus i'w wraig ar ôl ei brofiad COVID

Dywed heddwas ffit a iach o Gaerfyrddin, sydd bellach wedi ymddeol fod ei wraig a staff yr ysbyty wedi achub ei fywyd yn wyneb COVID-19.

14/05/20
Mae adrannau argyfwng Cymru ar agor ac ar gael i'r rhai sydd eu hangen ar frys

Mae pobl ar draws Cymru yn cael eu hannog i gadw’n ddiogel ac yn iach a chofio bod staff yr adran argyfwng ar gael os ydynt angen cymorth ar frys.

07/05/20
Gwasanaethau gofal sylfaenol hanfodol dros Gŵyl y Banc

Mae meddygfeydd teulu a fferyllfeydd cymunedol yn gweithio'n galed i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg ar gyfer y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.