Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

26/02/21
Cyhoeddi lleoliadau brechu a llinell amser ar gyfer preswylwyr Hywel Dda mewn grwpiau blaenoriaeth 5 i 9
26/02/21
Annog cleifion i barhau i gael mynediad at ofal cardiaidd yng nghanol pryder cynyddol ynghylch presenoldeb
25/02/21
Annog profion COVID-19 ar gyfer trigolion rhanbarth Hywel Dda sydd ag ystod ehangach o symptomau
23/02/21
Oes gennych chi anhwylder cyffredin? Ymwelwch â'ch fferyllydd lleol yn hytrach na'ch meddyg teulu i gael cyngor a thriniaeth
18/02/21
Nodyn atgoffa i rhieni gyda plant ym mlwyddyn un - archebu prawf llygaid.
16/02/21
Llai na phythefnos i fynd: Holl dir ysbytai i fod yn ddi-fwg o 1 Mawrth
15/02/21
Diolch Brenhinol i staff BIP Hywel Dda

Derbyniodd aelod o weithlu BIP Hywel Dda alwad ffôn arbennig yr wythnos hon gan Ei Uchelder Brenhinol Dug Caergrawnt.

15/02/21
Cyrraedd carreg filltir brechu yn Hywel Dda
12/02/21
Diolch am y gefnogaeth - cefnogaeth brechlyn COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) am ddiolch i'r nifer o sefydliadau partner a phobl sydd wedi helpu i weithredu'r rhaglen frechu COVID-19 - y rhaglen frechu fwyaf yn hanes y GIG.

10/02/21
Arolwg Llesiant COVID-19 Cymru gyfan

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi astudiaeth genedlaethol sy'n ceisio deall sut mae'r pandemig parhaus wedi effeithio ar iechyd meddwl a llesiant emosiynol pobl ledled Cymru.

10/02/21
Gofyn i bobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 4 i gysylltu â gwasanaethau iechyd ynghylch apwyntiadau brechlyn cyntaf
09/02/21
Lansio ChatHealth mewn tair sir
Arwydd Ysbyty Glangwili
Arwydd Ysbyty Glangwili
05/02/21
Mesurau ychwanegol i amddiffyn cleifion yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili
05/02/21
Cyfleusterau newydd ar gyfer babanod gofal arbennig ar y gorwel
Arwydd clinig brechu COVID-19
Arwydd clinig brechu COVID-19
05/02/21
Pobl sy'n cysgodi i dderbyn brechlyn mewn canolfan frechu dorfol
05/02/21
Gofyn i bobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 3 i gysylltu â gwasanaethau iechyd ynghylch apwyntiadau brechlyn cyntaf
04/02/21
Academi Brentisiaeth GIG leol yn agor ei drysau
Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
02/02/21
Hywel Dda yn ymestyn ei gynnig brechu ymhellach