Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

26/02/2021
Cyhoeddi lleoliadau brechu a llinell amser ar gyfer preswylwyr Hywel Dda mewn grwpiau blaenoriaeth 5 i 9
26/02/2021
Annog cleifion i barhau i gael mynediad at ofal cardiaidd yng nghanol pryder cynyddol ynghylch presenoldeb
25/02/2021
Annog profion COVID-19 ar gyfer trigolion rhanbarth Hywel Dda sydd ag ystod ehangach o symptomau
23/02/2021
Oes gennych chi anhwylder cyffredin? Ymwelwch â'ch fferyllydd lleol yn hytrach na'ch meddyg teulu i gael cyngor a thriniaeth
18/02/2021
Nodyn atgoffa i rhieni gyda plant ym mlwyddyn un - archebu prawf llygaid.
16/02/2021
Llai na phythefnos i fynd: Holl dir ysbytai i fod yn ddi-fwg o 1 Mawrth
15/02/2021
Diolch Brenhinol i staff BIP Hywel Dda

Derbyniodd aelod o weithlu BIP Hywel Dda alwad ffôn arbennig yr wythnos hon gan Ei Uchelder Brenhinol Dug Caergrawnt.

15/02/2021
Cyrraedd carreg filltir brechu yn Hywel Dda
12/02/2021
Diolch am y gefnogaeth - cefnogaeth brechlyn COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) am ddiolch i'r nifer o sefydliadau partner a phobl sydd wedi helpu i weithredu'r rhaglen frechu COVID-19 - y rhaglen frechu fwyaf yn hanes y GIG.

10/02/2021
Arolwg Llesiant COVID-19 Cymru gyfan

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi astudiaeth genedlaethol sy'n ceisio deall sut mae'r pandemig parhaus wedi effeithio ar iechyd meddwl a llesiant emosiynol pobl ledled Cymru.

10/02/2021
Gofyn i bobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 4 i gysylltu â gwasanaethau iechyd ynghylch apwyntiadau brechlyn cyntaf
09/02/2021
Lansio ChatHealth mewn tair sir
Arwydd Ysbyty Glangwili
Arwydd Ysbyty Glangwili
05/02/2021
Mesurau ychwanegol i amddiffyn cleifion yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili
05/02/2021
Cyfleusterau newydd ar gyfer babanod gofal arbennig ar y gorwel
Arwydd clinig brechu COVID-19
Arwydd clinig brechu COVID-19
05/02/2021
Pobl sy'n cysgodi i dderbyn brechlyn mewn canolfan frechu dorfol
05/02/2021
Gofyn i bobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 3 i gysylltu â gwasanaethau iechyd ynghylch apwyntiadau brechlyn cyntaf
04/02/2021
Academi Brentisiaeth GIG leol yn agor ei drysau
Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
02/02/2021
Hywel Dda yn ymestyn ei gynnig brechu ymhellach