Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

26/02/2021
Cyhoeddi lleoliadau brechu a llinell amser ar gyfer preswylwyr Hywel Dda mewn grwpiau blaenoriaeth 5 i 9
26/02/2021
Annog cleifion i barhau i gael mynediad at ofal cardiaidd yng nghanol pryder cynyddol ynghylch presenoldeb
25/02/2021
Annog profion COVID-19 ar gyfer trigolion rhanbarth Hywel Dda sydd ag ystod ehangach o symptomau
23/02/2021
Oes gennych chi anhwylder cyffredin? Ymwelwch â'ch fferyllydd lleol yn hytrach na'ch meddyg teulu i gael cyngor a thriniaeth
18/02/2021
Nodyn atgoffa i rhieni gyda plant ym mlwyddyn un - archebu prawf llygaid.
16/02/2021
Llai na phythefnos i fynd: Holl dir ysbytai i fod yn ddi-fwg o 1 Mawrth
15/02/2021
Diolch Brenhinol i staff BIP Hywel Dda

Derbyniodd aelod o weithlu BIP Hywel Dda alwad ffôn arbennig yr wythnos hon gan Ei Uchelder Brenhinol Dug Caergrawnt.

15/02/2021
Cyrraedd carreg filltir brechu yn Hywel Dda

Gyda diolch i ymdrechion anhygoel timau brechu a meddygfeydd ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, gallwn gadarnhau bod Bwrdd Iechyd Prifsygol Hywel Dda wedi cyrraedd carreg filltir gyntaf brechu Llywodraeth Cymru o gynnig dos cyntaf i bawb yng ngrwpiau 1 i 4 erbyn dydd Llun 15 Chwefror.

12/02/2021
Diolch am y gefnogaeth - cefnogaeth brechlyn COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) am ddiolch i'r nifer o sefydliadau partner a phobl sydd wedi helpu i weithredu'r rhaglen frechu COVID-19 - y rhaglen frechu fwyaf yn hanes y GIG.

10/02/2021
Arolwg Llesiant COVID-19 Cymru gyfan

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi astudiaeth genedlaethol sy'n ceisio deall sut mae'r pandemig parhaus wedi effeithio ar iechyd meddwl a llesiant emosiynol pobl ledled Cymru.

10/02/2021
Gofyn i bobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 4 i gysylltu â gwasanaethau iechyd ynghylch apwyntiadau brechlyn cyntaf

Os ydych chi mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4 ac na chysylltwyd â chi ynglŷn â'ch apwyntiad brechlyn, mae angen i chi gysylltu â ni.

09/02/2021
Lansio ChatHealth mewn tair sir
05/02/2021
Mesurau ychwanegol i amddiffyn cleifion yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili
05/02/2021
Cyfleusterau newydd ar gyfer babanod gofal arbennig ar y gorwel

Mae'r gwaith ar gyfleusterau newyddenedigol newydd yn Ysbyty Glangwili, rhan o welliannau mamolaeth o £25.2 miliwn yn yr ysbyty, wedi parhau trwy gydol y pandemig gyda'r Uned Gofal Arbennig Babanod newydd i agor yn ddiweddarach eleni.

Arwydd clinig brechu COVID-19
Arwydd clinig brechu COVID-19
05/02/2021
Pobl sy'n cysgodi i dderbyn brechlyn mewn canolfan frechu dorfol
05/02/2021
Gofyn i bobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 3 i gysylltu â gwasanaethau iechyd ynghylch apwyntiadau brechlyn cyntaf
04/02/2021
Academi Brentisiaeth GIG leol yn agor ei drysau

Mae Academi Bentisiaeth Hywel Dda unwaith eto yn agor ei drysau i unrhyw un sydd am ymuno â'r GIG - gallai hyn fod yn gyfle i chi wneud gwahaniaeth i ofal iechyd lleol.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
02/02/2021
Hywel Dda yn ymestyn ei gynnig brechu ymhellach