Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

31/12/19
Gofalu am ein GIG
Arwydd Ysbyty Glangwili
Arwydd Ysbyty Glangwili
19/12/19
Gwell gofal newyddenedigol yn rhan o ddatblygiadau

Mae'r gwaith ar y prosiect cyfleusterau obstetreg a newyddenedigol yn Ysbyty Glangwili yn mynd rhagddo'n dda.

19/12/19
Cerddi o ddiolch i staff y GIG y Nadolig hwn

Dau fideo arbennig i ddiolch i staff ein GIG am bopeth maen nhw'n ei wneud trwy'r flwyddyn!

Meryl Davies yn casglu ei gwobr
Meryl Davies yn casglu ei gwobr
16/12/19
Fferyllydd lleol yn ennill gwobr genedlaethol

Meryl Davies yn dathlu ennill gwobr Fferyllydd y Flwyddyn!

Arwydd gwybodaeth
Arwydd gwybodaeth
16/12/19
Digwyddiad galw-heibio ar gyfer cleifion Meddygfa Mariners

Mae Meddyygfa Minafon i gau eu meddygfa gangen, Meddygfa Mariners o 31 Rhagfyr 2019.

Arwydd gwybodaeth
Arwydd gwybodaeth
16/12/19
Datganiad ar ddiwedd y Meddygfa Mariners
Dau weithiwr gyda chlaf y gwnaethon nhw ei achub
Dau weithiwr gyda chlaf y gwnaethon nhw ei achub
13/12/19
Staff nad oeddent ar ddyletswydd yn achub bywyd cymydog

Fe wnaeth porthor a nyrs gofal dwys oddi ar ddyletswydd Ysbyty Glangwili achub bywyd eu cymydog.

Adeilad Gofal Integredig Aberteifi
Adeilad Gofal Integredig Aberteifi
02/12/19
Ganolfan Gofal Integredig Aberteifi baratoi i agor ei drysau

Bydd Canolfan Gofal Integredig newydd sbon Aberteifi yn agor ei drysau i'r cyhoedd ddydd Llun 9 Rhagfyr