Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

30/06/20
Ysbyty Enfys Caerfyrddin yn ddarparu gofal i gleifion

Mae Ysbyty maes Caerfyrddin sef Ysbyty Enfys wedi croesawu ei gleifion cyntaf.

24/06/20
Staff GIG Hywel Dda yn dweud 'Diolch' am y gefnogaeth a ddangoswyd yn ystod pandemig

Mae staff y GIG o bob rhan o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Ceredigion wedi dod ynghyd i ddweud diolch wrth y gymuned am eu cefnogaeth yn ystod y pandemig COVID-19.

19/06/20
Uno i amddiffyn ein cymunedau

Mae cyrff cyhoeddus yng ngorllewin Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i brofi unrhyw un sydd â symptomau coronafeirws mewn ymdrech barhaus i amddiffyn ein cymunedau.

18/06/20
"Peidiwch â bod ofn cael help," meddai Sarah, sydd wedi goroesi canser
15/06/20
Cymerwch ran mewn prosiect newydd i lywio cymorth iechyd meddwl a lles yng Nghymru ar ôl Covid-19
11/06/20
Gwasanaethau gofal sylfaenol yn parhau i gefnogi cleifion

Mae gwasanaethau gofal sylfaenol yn parhau i fod ar gael i'n cymunedau.

09/06/20
Llongyfarchiadau i'n holl enillwyr Gwobr Arwyr Ffliw Hywel Dda 2019/20

Bob blwyddyn, mae cannoedd o staff y GIG yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu'r brechlyn ffliw tymhorol i staff iechyd a gofal cymdeithasol, plant ysgol a'r rhai sydd fwyaf mewn perygl o gymhlethdodau ffliw.

02/06/20
Arbenigwyr canser Hywel Dda yn annog cleifion i ddod ymlaen i gael triniaeth

Mae arbenigwyr canser o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn annog cleifion i ddod ymlaen am brofion diagnostig a thriniaeth.

01/06/20
Diolch i wirfoddolwyr iechyd am ymrwymiad i gleifion a staff

Nid oes amser mwy addas na Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli i ddweud diolch i’n holl wirfoddolwyr.