Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

26/08/22
Safleoedd iechyd meddwl ac anabledd dysgu i fynd yn ddi-fwg
24/08/22
Mae BIP Hywel Dda wedi cyrraedd rownd derfynol tair Gwobr GIG Cymru!
Blodyn haul
Blodyn haul
24/08/22
Lansio menter blodau haul i gefnogi llesiant staff
23/08/22
Diwrnod agored llwybr carlam yn chwilio am recriwtiaid iechyd newydd
23/08/22
Bwrdd Iechyd a phartneriaid yn apelio am gefnogaeth y cyhoedd i helpu i gadw ein cymunedau yn ddiogel
18/08/22
Haf o Falchder ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Bocs glas gyda geiriau datganiad i
Bocs glas gyda geiriau datganiad i
17/08/22
Atgoffwyd cleifion Meddygfa Neyland a Johnston i rannu eu barn
16/08/22
Mae canolfannau Brechu Torfol BIP Hywel Dda yn symud i apwyntiad yn unig
Bocs glas gyda geiriau datganiad i
Bocs glas gyda geiriau datganiad i
15/08/22
Cynllun peilot llinell asesu symptomau canser yr ysgyfaint (LUMEN) newydd i'w lansio yn Sir Gaerfyrddin
12/08/22
Diogelu a gofalu am ein cleifion mwyaf agored i niwed
Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
11/08/22
Gofynion gorchuddion wyneb wedi'u codi yn holl safleoedd BIP Hywel Dda
10/08/22
Galwad am gasglu data am fwydo ar y fron er mwyn mesur effaith meddyginiaethau
Tim Spreading Sunbeams
Tim Spreading Sunbeams
09/08/22
Tîm Pelydrau'r Haul ar restr fer gwobr Nyrsio'r Coleg Nyrsio Brenhinol
l- r Father Liam Bradley, Revd Martin Spain, Ms Laura Phillips and Revd Geoffrey Eynon
l- r Father Liam Bradley, Revd Martin Spain, Ms Laura Phillips and Revd Geoffrey Eynon
09/08/22
Ffenestr wydr lliw wedi'i chysegru yng Nghapel Ysbyty Llwynhelyg
Llun o ofal sylfaenol
Llun o ofal sylfaenol
09/08/22
Dweud eich dweud am ganolfan iechyd a lles Abergwaun
08/08/22
'Brysbennu a Thrin' y gwyliau haf hyn
08/08/22
Hywel Dda yn croesawu 45 o nyrsys rhyngwladol sydd newydd eu recriwtio gyda chynlluniau i recriwtio mwy
05/08/22
Gweinidog Iechyd yn ymweld ag unedau llawfeddygaeth ddydd newydd
05/08/22
Urddo Nyrs Gofal Lliniarol yn yr Eisteddfod Genedlaethol
05/08/22
Dirywiad system gyfrifiadurol yn effeithio ar 111 a meddyg teulu y tu allan i oriau