Neidio i'r prif gynnwy

Tîm EIP yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd 2020

Llongyfarchiadau mawr i'r tîm Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis (EIP) am gyrraedd rownd derfynol Gwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd 2020 am eu gwaith ar y Prosiect Cymorth Cyflogaeth.

Mae'r Prosiect Cymorth Cyflogaeth wedi'i integreiddio o fewn y tîm EIP ac mae'n ddull sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n anelu at helpu pobl i ddod o hyd i waith, addysg neu hyfforddiant ac mae'n cael ei ddilyn gan gefnogaeth ddiderfyn i'r gweithiwr a'r cyflogwr.

Dywedodd Zena Bennett o’r Tîm EIP: “Y defnyddwyr gwasanaeth, y staff ymroddedig a’r gred gref bod gwaith ac addysg yn cael effaith gadarnhaol ar les pobl ifanc yw llwyddiant y prosiect. Rydym yn falch iawn ein bod wedi cael ein henwebu yng ngwobr ‘The Guardian am weithio gyda phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl’, gan ein bod yn 1 o 3 yn rownd derfynol y DU ar gyfer y wobr. ”

Bydd y seremoni wobrwyo yn ddathliad rhithwir a gynhelir ar 16eg Hydref, 2020, ac yn arddangos arferion gofal iechyd arloesol blaenllaw ledled y DU.

Pob lwc i'r tîm EIP a llongyfarchiadau! #TîmHywelDda

* Llun wedi'i dynnu cyn bod mesurau pellhau cymdeithasol COVID ar waith *