Datganiadau i'r wasg

24/10/18
Lansiad swyddogol GIG111

Cleifion sy'n gallu deialu 111 i gael mynediad i'w gwasanaeth Allan o Oriau Meddygon Teulu

24/10/18
Paratoi ar gyfer adnewyddu Ward 10

Mae gwaith ar y gweill i baratoi ar gyfer adnewyddu a moderneiddio Ward 10 yn Ysbyty Withybush

Dechrau ar y prosiect mamolaeth
Dechrau ar y prosiect mamolaeth
10/10/18
Y camau cyntaf tuag at brosiect mamolaeth

Dechreuodd y gwaith ar brosiect cyfleusterau obstetreg a newyddenedigol gwerth £25.2 miliwn yn Ysbyty Glangwili

03/10/18
Gwasanaeth neges destun newydd er mwyn gwella profiad y claf

Gwasanaeth negeseuon testun SMS newydd wedi'i gyflwyno