Neidio i'r prif gynnwy

Bydwraig Gymunedol adref ar gyfer y Nadolig ar ôl brwydr 85 diwrnod gyda COVID-19

Mae Sharon Geggus, bydwraig gymunedol o Gydweli adref ar gyfer y Nadolig ar ôl brwydr tri mis gyda coronafeirws.

Dechreuodd Sharon deimlo'n sâl ym mis Medi, gan brofi diffyg anadl a thymheredd uchel. Wrth i'r symptomau hyn barhau a’i chyflwr waethygu, cafodd ei derbyn i Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli ar 16 Medi, gyda thymheredd o 41°C.

Yn ystod ei harhosiad, mae hi wedi canmol cefnogaeth ei theulu a'r staff yn Ysbyty Tywysog Philip am ei helpu i wella.

Wrth siarad am ei phrofiad yn yr ysbyty, dywedodd Sharon: “Cefais fy llonyddu am oddeutu pum wythnos, ond dywedwyd wrthyf fod y staff yn chwarae cerddoriaeth i mi. Roeddent wedi cysylltu â fy nheulu i ddarganfod beth oedd fy hoff ganeuon, a byddent yn chwarae'r rheini.

“Roedd yn anodd iawn ond nid oeddwn yn ymwybodol  - fy nheulu oedd y bobl a oedd yn mynd trwyddo. Ni allaf bwysleisio pa mor dda yr oedd y staff yn gofalu amdanaf. Defnyddiais yr iPads a ddarperir trwy'r ysbyty i gadw mewn cysylltiad â fy nheulu a byddai'r staff hefyd yn fy helpu i ffonio a chyfathrebu â fy nheulu.

“Roedd staff yr Uned Gofal Dwys a’r staff yn Ward 9 lle roeddwn yn adsefydlu yn anhygoel. Rwy'n fydwraig gymunedol fy hun a byddwn yn amlwg yn trin rhywun fel y byddwn i am gael fy nhrin fy hun- ond fe aethon nhw uwchlaw a thu hwnt. Byddent yn eistedd ac yn sgwrsio â mi pan oeddwn yn teimlo'n isel ac fe wnaethant sicrhau fy mod mewn cysylltiad â fy nheulu trwy'r amser, hyd yn oed yn gadael imi hongian lluniau o fy nheulu ar fy wal. "

Bu i staff gymeradwyo wrth i Sharon adael yr ysbyty ar 10fed Rhagfyr, 85 diwrnod ar ôl cael ei derbyn. Er ei bod hi adref, nid yw'r ffordd i adferiad drosodd.

Meddai: “Mae yna ffordd bell i fynd eto ond rydw i'n cyrraedd yno yn araf bach. Gallaf symud o gwmpas gan ddefnyddio ffrâm gerdded a dim ond ocsigen sydd ei angen arnaf pan rydw i wir yn symud o gwmpas. Mae hi mor braf bod adref, dwi'n meddwl eich bod chi yn ymlacio ychydig ac yn symud o gwmpas mwy a theimlo'n well am fod yn ôl gyda'ch teulu. ”

Gan adlewyrchu ar ei phrofiad, cynigiodd Sharon y cyngor hwn i eraill gyda COVID-19: “Cadwch mewn cysylltiad â'ch teulu gymaint ag y gallwch, dyna beth weithiodd i mi. Dwi wir ddim yn gwybod beth arall i'w ddweud, dim ond  i gadw'n bositif a chadw mewn cysylltiad â'ch anwyliaid, dyna beth sy'n help mawr. "