Neidio i'r prif gynnwy

Dyfarnu Gwobr Sefydliad Betsi Cadwaladr i nyrs leol

Mae Susan Rees, Uwch Ymarferydd Nyrsio Atal Heintiau Cymunedol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi ennill Gwobr Ysgoloriaeth Sefydliad Betsi Cadwaladr ar gyfer 2021.

Cyflwynir y wobr flynyddol hon, a enwyd ar ôl Betsi Cadwaladr, nyrs Rhyfel y Crimea, i gydnabod unigolyn sydd wedi rhagori ym maes nyrsio.

“Rwy’n hynod falch fy mod wedi derbyn y wobr,” meddai Susan. “Mae hon wedi bod yn flwyddyn hynod heriol i’r holl gydweithwyr atal heintiau, a heb y gwaith caled a’r ymroddiad eithriadol gan y tîm atal heintiau cymunedol, byddai’r cyflawniadau hyn wedi bod yn anodd.”

Roedd gwobrau eleni yn canolbwyntio ar geisiadau gan ymarferwyr a ddatblygodd a weithredodd newidiadau arloesol yn eu harfer yn ystod y pandemig.

Roedd rôl a phrofiad atal heintiau cymunedol Susan yn golygu ei bod mewn sefyllfa ddelfrydol i arwain ymateb gweithredol Covid cymunedol. Ochr yn ochr â’i thîm atal heintiau cymunedol bach ac arloesol, bu Susan yn gweithio ar y cyd â rheolwyr a thimau cymunedol eraill.

Helpodd ei harbenigedd i ddatblygu a gweithredu polisïau atal heintiau COVID-19, protocolau sgrinio poblogaeth, comisiynu unedau sgrinio , hyfforddi personél byddin Prydain, cefnogi cynnydd COVID-19 mewn cartrefi gofal ac ysbytai cymunedol, lleoliadau gofal sylfaenol ac ysgolion.

Canolbwyntiwyd ymdrechion atal heintiau Covid mewn cartrefi gofal er mwyn lliniaru trosglwyddiad ac achosion Covid19. Ymhlith yr heriau pellach roedd ymweliad â gwersyll Lloches yn Sir Benfro i gynnal archwiliad amgylcheddol Covid ac yna datblygu gweithdrefnau atal Heintiau Covid gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru gan gynnwys llwybrau ynysu.

Mae Susan yn bwriadu dyrannu'r arian ysgoloriaeth i gefnogi adnoddau addysgol i leihau heintiau y gellir eu hatal gan ofal iechyd yn y gymuned.

Enwebwyd Susan hefyd ar gyfer Nyrs Atal Heintiau'r flwyddyn y British Journal of Nursing Prevention 2021 ac roedd yn falch iawn o gael ei dyfarnu yn ail.

Dywedodd Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y Claf Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Hoffwn longyfarch Susan yn fawr iawn. Mae ei hymdrechion a’i chyfraniadau tuag at y frwydr yn erbyn COVID-19 yn glodwiw; mae hi wirioneddol yn haeddu'r wobr hon. Hoffwn hefyd ddiolch i'r Coleg Nyrsio Brenhinol am weinyddu gwobr sy'n cydnabod gwaith rhagorol yr holl nyrsys ymroddedig, yn enwedig yn ystod yr amseroedd heriol yn sgil COVID-19."