Neidio i'r prif gynnwy

Nodyn atgoffa i rhieni gyda plant ym mlwyddyn un - archebu prawf golwg

Os ydy eich plentyn, yn ystod cyfnod y pandemig, wedi symud o’r dosbarth derbyn i flwyddyn un, mae nyrsys ysgol yn gofyn i chi fynd â’ch plentyn at optometrydd i gael prawf llygaid.

Mae hyn am nad oes modd cynnal Adolygiad Mynediad Ysgol oherwydd y cyfnodau clo parhaus a chau ysgolion.

Mae golwg da yn hanfodol i sicrhau bod plant yn cael cyfle i gyflawni eu potensial gweledol, addysgol a chymdeithasol llawn. Efallai na fydd plant yn sylweddoli bod ganddyn nhw broblem gweld, a allai, yn ei dro, effeithio ar eu datblygiad a'u haddysg.

Felly, fe'ch cynghorir i gysylltu â'ch optegydd i fwcio Prawf Golwg ar gyfer eich plentyn, er mwyn sicrhau y gellir nodi unrhyw faterion cyn gynted â phosib.

Bydd yr optegydd yn gallu cynghori pryd gall eich plentyn gael Prawf Golwg. Bydd yr holl staff yn gwisgo PPE yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

Gellir trefnu prawf golwg y GIG i blant o bob practis optometreg (optegwyr) yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i:

https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/?s=Optician

http://www.eyecare.wales.nhs.uk/home

Os ydych yn poeni am agwedd arall ar iechyd eich plentyn, cysylltwch â'ch meddyg teulu i drafod.