Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau gofal sylfaenol hanfodol dros Gŵyl y Banc

Mae meddygfeydd teulu a fferyllfeydd cymunedol yn gweithio'n galed i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg ar gyfer y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Bydd nifer o fferyllfeydd cymunedol ar agor am ychydig oriau ddydd Gwener Mai 8 i ddarparu gwasanaethau fel dosbarthu presgripsiynau, triniaeth ar gyfer anhwylderau cyffredin, cyflenwi meddyginiaeth mewn argyfwng ac atal cenhedlu brys. I ddod o hyd i'ch fferyllfa agosaf, ewch i: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/page/46867#Pharmacy 

Bydd rhai meddygfeydd, a restrir yn y tabl isod, ar agor am gyfnod cyfyngedig ar ddydd Gwener gŵyl y banc sydd i ddod. Byddant yn cynnig gwasanaethau hanfodol i gleifion sydd angen ymgynghoriad brys.

Bydd cleifion yn cael eu hasesu dros y ffôn gan feddyg teulu neu nyrs a byddant yn cael cynnig ymgynghoriadau wyneb yn wyneb os yw'n briodol yn glinigol. Gofynnir i gleifion gysylltu â'u meddygfa fel arfer os oes angen.

Meddygfa

Oriau agor Dydd Gwener 8 Mai

Amman Tawe

08.00 – 18.30

Minafon / Cydweli

08.00 – 18.30

Sarn/Pontiets

08.00 – 18.30

Tymbl

08:00 – 13:00

Brynteg

08.00 – 18.30

Ashgrove

08.00 – 18.30

Avenue Villa

08.00 – 18.30

Coach & Horses

08.00 – 18.30

Llandeilo

08.00 – 18.30

Furnace House

08.00 – 18.30

Hendy-gwyn-ar-Dâf

08.00 – 18.30

Saint Pedr

08.00 – 18.30

Llan

08.00 – 18.30

Padarn

08.00 – 18.30

Ystwyth

08:00 – 13:00

Tregaron

08.00 – 18.30

Bro Pedr

08.00 – 18.30

Barlow House

08.00 – 18.30

Winch Lane

08.00 – 18.30

Dinbych y Pysgod

08.00 – 18.30


Rhaid i gleifion sydd angen mynychu apwyntiadau hanfodol gysylltu â'u meddygfa cyn mynychu os ydyn nhw'n profi symptomau peswch newydd neu dymheredd. Diolch am eich cydweithrediad.