Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Llwynhelyg yn derbyn sganiwr MRI newydd o'r radd flaenaf

25 Hydref 2021

Mae sganiwr MRI o’r radd flaenaf newydd wedi’i osod yn Ysbyty Llwynhelyg diolch i fuddsoddiad o 3.3 miliwn o bunnoedd gan Llywodraeth Cymru.

Yn lle sganiwr blaenorol yr ysbyty a osodwyd yn 2007, bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cleifion mewnol a chleifion allanol mewn amseroedd sgan cyflymach, gan gynyddu nifer y cleifion.

Mae delweddu atseiniol magnetig (MRI) yn fath o sgan sy'n defnyddio meysydd magnetig cryf a thonnau i gynhyrchu delweddau manwl o'r tu mewn i'r corff. Gall sganio ystod o rannau'r corff gan gynnwys:

• ymennydd a llinyn asgwrn y cefn

• esgyrn a chymalau

• bronnau

• pibellau calon a gwaed

• organau mewnol, fel yr afu, y groth neu'r chwarren brostad

 

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Radiograffydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gill Lingwood: "Bydd cleifion yn elwa o brofiad llawer gwell, gan fod y magnet yn llai caeedig, mae’r ystafell wedi’i gwneud yn amgylchedd tawelach ar eu cyfer.

"Mae galluoedd y sganiwr newydd hwn yn llawer mwy na’n hoffer blaenorol gyda gwelliant dramatig yn ansawdd y ddelwedd. Mae ganddo becynnau meddalwedd datblygedig ychwanegol a fydd yn cynorthwyo'r radiolegwyr i allosod mwy o wybodaeth i gynorthwyo diagnosis cywir a chynorthwyo gydag achosion delweddu cymhleth."

Mae gan y sganiwr nodwedd lleihau sŵn o'r magnet yn ogystal â system adloniant mewn-magnet lle gall cleifion wylio YouTube wrth dderbyn eu sgan.

Bydd y sganiwr wedi'i leoli yn y prif ysbyty, wrth ymyl adran y cleifion allanol.

Dywedodd Llawfeddyg Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Ysbyty Llwynhelyg, Andrew Burns: "Mae'r sganiwr sydd bellach ar waith yn fuddsoddiad pwysig i'n helpu i ddarparu sganiau cyflymach i fwy o gleifion, mewn amgylchedd tawelach sy'n golygu y bydd cleifion yn elwa o brofiad cyffredinol gwell wrth dderbyn eu sganiau. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymwneud â chaffael a gosod yr offer newydd hwn."