Neidio i'r prif gynnwy

Cydnabyddir uwch nyrs Anabledd Dysgu

Laura Andrews yn casglu ei gwobr

Mae Uwch-nyrs Anableddau Dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn dathlu ar ôl derbyn gwobr glodfawr am ei chyfraniad rhagorol i nyrsio Anabledd Dysgu.

Cyflwynwyd gwobr Cavell Star i Laura Andrews, Arweinydd Proffesiynol Nyrsio Anableddau Dysgu, gan Gadeirydd y Bwrdd Iechyd, Maria Battle, mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Mae'r Cavell Star yn cydnabod nyrsys, bydwragedd, cymdeithion nyrsio a chynorthwywyr gofal iechyd rhagorol sy'n mynd y tu hwnt i'w dyletswyddau proffesiynol ac sy'n dangos gofal eithriadol.

Enwebwyd Laura am y wobr gan ei chydweithwyr yn y gwasanaeth cyswllt iechyd Anableddau Dysgu am ei hangerdd a'i hymroddiad tuag at nyrsio anableddau dysgu. Mae hi wedi bod yn nyrs Anableddau Dysgu ers dros 30 mlynedd ac mae ganddi gyfoeth o wybodaeth a phrofiad, ar ôl gweithio mewn sawl lleoliad yng Nghymru a Lloegr.

Meddai: “Mae'n abrbennig iawn - rydw i wedi cael fy syfrdanu!

“Does gen i ddim y geiriau hyd yn oed!  Mae'n braf bod hyn yn digwydd tua'r un amser ag yr ydym yn paratoi i ddathlu 100 mlynedd o nyrsio Anableddau Dysgu.

“Mae'r wobr hon ar gyfer pawb sy'n gweithio ym maes gwasanaethau Anableddau Dysgu. Mae'n dangos bod yr angerdd yn dal i fod yno hyd yn oed ar ôl 35 mlynedd. ”

Ychwanegodd Emily Andrews, merch Laura, sy’n hyfforddi i fod yn nyrs oedolion: “Rwy’n falch iawn o fy mam. Mae hi wedi gweithio mor galed ac mae hi wir yn haeddu hyn. ”

Ychwanegodd Maria Battle, Cadeirydd y Bwrdd Iechyd: “Mae Laura yn wir eiriolwr ac yn hyrwyddwr nyrsio anabledd dysgu. Mae hi wedi codi proffil anableddau dysgu yn ddiflino ym mhob maes y mae'n ei mynychu ac yn cymryd pob cyfle i annog myfyrwyr newydd i'r proffesiwn.

“Mae Laura wedi bod yn allweddol wrth ddatblygu gwasanaethau newydd i ddiwallu anghenion y rheini sydd ag anableddau dysgu ac mae hi bob amser yn cynnwys ac yn gwerthfawrogi mewnbwn pobl ag anabledd dysgu i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed.”