Neidio i'r prif gynnwy

"Newid ar gyfer y Dyfodol" ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

14 Medi 2021

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ymgymryd â chyfnod o ymgysylltu ar wasanaethau iechyd ac ysbytai yn ardal Bae Abertawe.

Gall rhai o’r newidiadau yma gael effaith ar y ffordd y mae trigolion Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn defnyddio gwasanaethau ysbyty yn ardal Bae Abertawe (e.e. Treforys, Singleton, Castell-nedd Port Talbot).

Mae ymgysylltu'n digwydd rhwng 26 Gorffennaf 2021 a 1 Hydref 2021.

Dysgwch fwy a dweud eich dweud ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe:

https://newidargyferydyfodol.uk.engagementhq.com/ )