Neidio i'r prif gynnwy

Meithrinfa Ddydd Ysbyty Cyffredinol Glangwili Nawr ar Agor

Mae meithrinfa ddydd newydd wedi agor yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili gyda gostyngiad ar gael i staff y GIG.

Mae Willow Daycare Ltd yn gwmni teuluol a fydd yn gweithio allan o Feithrinfa Ddydd Glangwili ar gyfer plant rhwng 0-7 oed. Mae gostyngiad o 10% ar gael i weithwyr y GIG.

Dywedodd Rebecca Davies, Cyfarwyddwr Willow Daycare: “Rwy’n gyffrous iawn fy mod yn cynnig gwasanaeth gofal plant o safon yn Ysbyty Glangwili, a fydd fforddiadwy a hyblyg i weithwyr y GIG.

“Bydd y gofal dydd yn sicrhau bod Meithrinfa Ddydd Glangwili yn sefyll allan fel lleoliad arloesol a unigol sy'n canolbwyntio ar ddull chwilfrydedd o ddysgu, gan ymgorffori fframweithiau cwricwlwm Cyfnod Sylfaen mewn amgylchedd tawel a naturiol i blant archwilio a defnyddio eu dychymyg creadigol.

“Mae pob plentyn yn unigryw ac yn ddysgwr unigol. Byddwn yn cynnig lle i'r plant hyn archwilio mewn amgylchedd teuluol sy'n hyrwyddo hyder i sicrhau annibyniaeth a dod yn ddysgwyr hyderus. "

Mae'r gofal dydd yn darparu cyfleuster gofal plant hyblyg a fforddiadwy sy'n cynnig sesiynau diwrnod llawn, hanner diwrnod, gwasanaeth cofleidiol llawn sy'n cefnogi'r plant yn ein gofal i fynychu lleoliadau ysgol rhan-amser.

I gael rhagor o wybodaeth am ffioedd a chofrestru, cysylltwch â willowdaycare12@gmail.com neu gallwch anfon neges drwy eu tudalen Facebook