Neidio i'r prif gynnwy

Mae Ysbyty Bronglais wedi croesawu llawfeddyg ymgynghorol newydd y colon

Mae llawfeddyg ymgynghorol newydd y colon a’r rhefr wedi cael ei groesawu i swydd newydd yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, sy'n golygu na fydd yn rhaid i gleifion deithio'n bell i dderbyn llawdriniaethau mwyach.

Ar ôl gweld hysbyseb ar gyfer y swydd yn gynnar yn 2020, daeth Mr Sebastiani i ymweld â'r ysbyty ac yn ddiweddarach ymunodd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ym mis Ionawr 2021 fel rhan o'r tîm clinigol yn yr ysbyty yng Ngheredigion.

Dywedodd Mr Sebastiani: “Gwnaeth ansawdd yr holl weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn Ysbyty Bronglais argraff fawr arnaf. Hefyd, ar ôl clywed bod y cleifion wedi gorfod teithio am dros awr er mwyn cael eu llawdriniaethau canser, roeddwn i'n teimlo y gallwn eu helpu i dderbyn gwasanaeth yn lleol. "

Dywedodd Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Hywel Dda: “Mae’n bleser gennym groesawu Mr Sebastiani i’r tîm ym Mronglais. Rydym yn falch iawn ei fod wedi ymuno â ni. Mae hwn yn gam mawr ymlaen i wasanaethau yng Nghanolbarth Cymru. Rydym yn ffodus bod gennym dîm mor gryf a bydd Mr Sebastiani yn cyfrannu at ddarparu gwasanaeth mwy cynhwysfawr ac unedig. ”

Yn wreiddiol o Rufain, yr Eidal, astudiodd Mr Sebastiani feddygaeth ym Mhrifysgol La Sapienza yn y ddinas lle graddiodd â marciau llawn yn 2008. Yna dechreuodd ei hyfforddiant llawfeddygol yn Rhufain, gan gylchdroi rhwng ysbyty prifysgol ac ysbyty gwledig.

Trwy raglen hyfforddi'r Eidal, a ganiataodd i hyfforddai dreulio 18 mis dramor, treuliodd Mr Sebastiani chwe mis yng Ngwlad Belg yn gweithio yn un o'r canolfannau mwyaf yn Ewrop ar gyfer echdoriad afu laparosgopig a thrawsblannu afu. Wrth symud i'r DU am ei flwyddyn olaf o hyfforddiant a chymhwyso yn 2015, daeth yn radd ganol mewn llawfeddygaeth y colon ar rhefr yn Luton ac yn fwy diweddar yn 2019 symudodd i Plymouth am gymrodoriaeth mewn llawfeddygaeth   laparosgopig y colon a’r rhefr lle bu'n gweithio fel ymgynghorydd locwm.

“Hoffais y syniad o helpu i adfer y gwasanaeth a chredaf fod potensial anhygoel i ddatblygu yma yn Bronglais, ac roeddwn i eisiau bod yn rhan ohono.”

Symudodd Mr Sebastiani i Geredigion ym mis Rhagfyr 2020 gyda'i wraig, hefyd o Rufain, sy'n nyrs hefyd yn gweithio yn Ysbyty Bronglais.

“Rydyn ni’n ei hoffi yma. Mae'n fach a thawel – ond mae hynny yn braf. Mae gennym y môr a’r mynyddoedd, felly digon o bethau i’w gwneud a lleoedd i fynd. ”

Dywedodd Philip Kloer, Cyfarwyddwr Meddygol a Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Hywel Dda: “Rydym yn falch iawn o groesawu Mr Sebastiani yma i Bronglais. Mae gennym gyfleusterau o’r radd flaenaf yn Ysbyty Bronglais sy’n gwella drwy’r amser a bydd gwybodaeth a phrofiad Mr Sebastiani yn ein helpu i barhau i gryfhau ein gwasanaeth llawfeddygol acíwt i’n cleifion yn yr ysbyty. ”

I gael diweddariadau am swyddi a allai fod o ddiddordeb i chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod, dilynwch Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar Facebook a Twitter @SwyddiHywelDda neu ar LinkedIn: www.linkedin.com/company/hywel-dda-university-health-board, neu trwy ymweld â: https://hduhb.nhs.wales/jobs/working-for-us/

Mr Sebastiani a’i tîm