Neidio i'r prif gynnwy

Diffyg cyflenwad dŵr yng Ngheredigion

Mae Dŵr Cymru wedi cyhoeddi bod problemau gweithredol yn Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul, Aberaeron a’r cyffiniau ledled Gorllewin Cymru sy'n effeithio ar y cyflenwad i gwsmeriaid yn yr ardal. 

Mae hyn hefyd yn effeithio ar gyflenwad dŵr i’r Ganolfan Gofal Integredig Aberaeron, yn Nhanyfron. Mae’r ganolfan yn parhau i fod ar agor, ond mae’r cyflenwad dŵr yn brin. 

Er mwyn cadw’n saff ac yn iach yn ystod y cyfnod hwn, mae cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gael yma (agor mewn dolen newydd) ac ar eu gwefan: Digwyddiadau tywydd eithafol - Iechyd Cyhoeddus Cymru (agor mewn dolen newydd) 

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda busnesau lleol a sefydliadau partner i ddod o hyd i ddŵr a'i ddosbarthu i'r bobl fwyaf bregus. Am yr wybodaeth ddiweddaraf, gan gynnwys sut mae’r broblem yn effeithio ar wassanaethau’r Cyngor,ewch i wefan y Cyngor yma (agor mewn dolen newydd) 

Gellir darllen mwy o wybodaeth ar wefan Dŵr Cymru (agor mewn dolen newydd)