Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan brechu torfol Llanelli i symud o Ffwrnes i Ystad Ddiwydiannol Dafen

Er mwyn galluogi ailagor Theatr Ffwrnes, bydd canolfan brechu torfol Llanelli yn symud i Ystâd Ddiwydiannol Dafen (Uned 2a, Heol Cropin, SA14 8QW), mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cadarnhau.

Diwrnod olaf y ganolfan yn ei lleoliad presennol fydd dydd Iau 29 Gorffennaf. Bydd cerdded i mewn yn parhau i fod ar gael bob dydd yn Ffwrnes rhwng 10.00am a 6.00pm nes iddo gau.

Bydd canolfan frechu torfol Llanelli yn ailagor yn ei lleoliad newydd yn Dafen ddydd Llun 2 Awst a bydd yn derbyn sesiynau cerdded i mewn saith niwrnod yr wythnos rhwng 10.00am a 6.00pm ar gyfer dosau cyntaf ac ail gyda brechlynnau Astrazeneca, Pfizer a Moderna ar gael.

Ymwelwyd â sawl lleoliad ledled Llanelli i benderfynu ar leoliad sy'n addas i ddarparu rhaglen frechu torfol gymhleth o ran maint, argaeledd a hygyrchedd wrth baratoi dychweliad Theatr Ffwrnes i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Dywedodd Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus: “Mae theatr Ffwrnes wedi darparu lleoliad hyfryd ar gyfer ein canolfan brechu torfol yn Llanelli yng nghanol y dref ond, wrth i’r lleoliad ailagor i gynulleidfaoedd, bydd ein rhaglen frechu yn symud i leoliad newydd yn Ystâd Ddiwydiannol Dafen.

“Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb sy’n ymwneud â’r bartneriaeth hon â Chyngor Sir Caerfyrddin a phob person sydd wedi chwarae rôl, waeth pa mor fawr neu fach, yn llwyddiant y ganolfan frechu dorfol hon sydd wedi dosbarthu dros 50,000 o frechlynnau.

“Bydd y lleoliad newydd, sydd wedi’i leoli ger canolfan brofi gyfredol COVID-19, yn darparu lleoliad tymor hir ar gyfer ein rhaglen frechu.

“Rydym yn deall y gallai hyn fod yn bellach i rai pobl deithio, ond ni allwn bwysleisio pa mor bwysig yw hi, gyda’r cynnydd diweddar mewn achosion, bod pobl yn dod ymlaen am eu dos cyntaf ac yn derbyn eu hail ddos ​​brechlyn pan gânt eu gwahodd.

“Os na all rhywun ddod i’w apwyntiad yn ein lleoliad newydd mewn unrhyw fodd arall, mae gan y bwrdd iechyd gymorth trafnidiaeth y gellir ei drefnu trwy ein Canolfan Reoli trwy ffonio 0300 303 8322 neu e-bostio covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk . ”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Emlyn Dole: “Roeddem yn falch o gynnig Theatr Ffwrnes fel canolfan frechu dorfol - dim ond un o'r nifer o ffyrdd y mae'r cyngor wedi ymateb i bandemig Covid-19.

“Rydym yn falch o chwarae ein rhan yn y rhaglen imiwneiddio arloesol hon - mae ein theatrau fel arfer yn lle y mae pobl yn ymweld i ymgolli mewn diwylliant, ac mae wedi bod ychydig yn wahanol yn croesawu miloedd o bobl trwy'r drysau i gael eu brechiadau.

“Rydyn ni'n diolch yn galonnog i bob person sydd wedi gweithio mor ddiflino y tu ôl i'r llenni ac ar y rheng flaen yn rhoi’r brechlyn i'n preswylwyr.”