Datganiadau i'r wasg

29/05/19
Ymweld â chanolbarth / gorllewin Cymru?
29/05/19
Paratoi i gyflwyno'r Safonau Iaith Gymraeg yr wythnos hon

Safonau Cymraeg newydd Llywodraeth Cymru wedi'u mabwysiadu gan Hywel Dda

24/05/19
Hywel Dda yn diolch yn arbennig i'w wirfoddolwyr

Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr eleni trwy ddweud diolch yn fawr i'n gwirfoddolwyr

23/05/19
Mae staff yn helpu i leihau amseroedd aros

Canmolodd staff am eu cyflawniad rhyfeddol wrth helpu i leihau amseroedd aros am lawdriniaethau

23/05/19
Cyfeirio am belydr-X y frest i ganfod Canser yr Ysgyfaint

Bydd gan breswylwyr sy'n profi symptomau a allai fod o ganlyniad i ganser yr ysgyfaint fynediad at wasanaeth newydd

21/05/19
Hybiau cod QR yw'r ffordd graff o gael gafael ar wybodaeth iechyd

Mae fferyllfeydd cymunedol yn dechrau defnyddio codau QR i rannu cyngor a gwybodaeth iechyd â'u cleifion

08/05/19
Mynd i'r afael â'r prinder nyrsys diabetes arbenigol

Mae Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe yn ymateb i fwlch hyfforddi yn y GIG