Datganiadau i'r wasg

30/07/18
Y Bwrdd Iechyd i reoli Meddygfa Dinbych-y-pysgod
26/07/18
Canmol staff lleol y Gwasanaeth Iechyd yn y cyfarfod blynyddol

Canmolwyd cysegru a gwaith caled staff lleol y GIG yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

25/07/18
Dechrau ar y gwaith o adnewyddu Minaeron

Mae gwaith adnewyddu i drawsnewid hen floc swyddfa yn Ganolfan Gofal Integredig newydd sbon wedi cychwyn

05/07/18
Gellid trin anghenion gofal arbenigol mewn ysbyty newydd

Gellid trin cleifion ag anghenion gofal cymhleth ac arbenigol mewn ysbyty newydd

03/07/18
Gallai model cymunedol leihau amseroedd aros cleifion

Gallai model cymunedol newydd “leihau amseroedd aros cleifion yn sylweddol,” meddai meddyg teulu Hywel Dda