Cyfyngiadau Ymweld â'r GIG

Diolch i bawb am gefnogi ein cyfyngiadau ymwelwyr i amddiffyn ein cleifion a'n GIG. Rydym bellach wedi symud i gyfyngu ymwelwyr i'n holl wardiau. 
 
Yr unig eithriadau i'r trefniant hwn yw: • Un rhiant / gwarcheidwad ar y tro i ymweld â'u plentyn • Ar gyfer mamau beichiog - dim ond un partner geni • Cleifion yr ystyrir eu bod ar ddiwedd oes neu'n derbyn gofal lliniarol.  
 
Rhaid i ymweliadau gael eu trefnu ymlaen llaw a'u cytuno gyda'r PBrif Nyrs / Nyrs â gofal. Rydyn ni'n gwybod bod hwn yn amser anodd iawn a bydd yn ofidus i beidio â gallu ymweld â'ch anwyliaid. Gall ein Tîm Cymorth i Gleifion helpu i ddosbarthu eitemau hanfodol i gleifion gan eu teulu; os oes angen eu cymorth arnoch, ffoniwch nhw ar a 0300 0200 159 a byddant yn gwneud eu gorau i'ch helpu chi.   Mae ein Gwasanaeth Caplaniaeth hefyd wrth law i ddarparu cefnogaeth ysbrydol i'n staff a'n cleifion ar yr adeg anodd yma.