Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion a diweddariadau brechlyn

22/12/23
Mae salwch anadlol ar gynnydd. Amddiffynwch eich hun ac anwyliaid gyda brechlyn y gaeaf hwn
04/12/23
Gofyn i rieni plant 2 a 3 oed i beidio ag oedi i roi brechlyn ffliw i'w plentyn wrth i'r gaeaf agosáu
23/11/23
Diogelu eich hun gyda brechlyn COVID-19 wrth i sesiynau galw heibio ddechrau ar draws BIP Hywel Dda
25/10/23
Amddiffyn plant ifanc rhag y ffliw yn flaenoriaeth allweddol y gaeaf hwn
12/09/23
Amddiffyn plant ifanc rhag y ffliw yn flaenoriaeth allweddol y gaeaf hwn
04/09/23
Rhaglen frechu'r gaeaf i ddechrau'n gynharach ar draws BIP Hywel Dda
27/06/23
BIP Hywel Dda yn cyhoeddi sesiynau galw-heibio ar gyfer brechlyn COVID-19
16/06/23
Mae dyddiad cau rhaglen brechlyn atgyfnerthu'r gwanwyn yn nesáu
Nurse wearing a mask holding an injection
Nurse wearing a mask holding an injection
30/03/23
Diweddariad brechiad atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn
Nurse wearing a mask holding an injection
Nurse wearing a mask holding an injection
06/02/23
Clinigau ffliw galw heibio i blant a phobl ifanc i'w cynnal yn Rhydaman
23/01/23
Cyhoeddi rhagor o glinigau brechu ffliw trwynol plant
18/01/23
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn annog pobl i gael eu brechu
Older lady wrapped up warm holding a cup
Older lady wrapped up warm holding a cup
17/01/23
Cyhoeddi clinigau ffliw galw heibio ar gyfer plant a phobl ifanc
30/12/22
Clinigau brechlyn y ffliw galw heibio i blant wedi'u cyhoeddi
08/12/23
Miliwn o bigiadau atgyfnerthu COVID wedi'u rhoi yng Nghymru yr hydref hwn
13/10/22
Brechu plant ifanc rhag y ffliw yn flaenoriaeth allweddol i feddygon teulu yr hydref hwn
05/10/22
Amddiffyn eich plentyn rhag y ffliw y gaeaf hwn
27/09/22
Mae BIP Hywel Dda yn annog brechu oherwydd disgwylir i'r ffliw fod yn broblem fawr i iechyd cyhoeddus yng Nghymru y gaeaf hwn
16/08/22
Mae canolfannau Brechu Torfol BIP Hywel Dda yn symud i apwyntiad yn unig
19/07/22
Sesiynau brechu plentyndod galw heibio yr haf hwn
Dilynwch ni ar:
Rhannwch: