Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen frechu COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIP) wedi agor ei ganolfannau brechu ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i bobl gymwys alw heibio i dderbyn eu brechlyn COVID-19, nid oes angen apwyntiad.

Gall pobl gymwys 12 oed a hŷn alw heibio rhwng nawr a’r Nadolig, fodd bynnag, mae’r bwrdd iechyd yn gofyn i unrhyw un sydd ag apwyntiad eisoes wedi’i drefnu gyda’u meddyg teulu neu fferyllfa gymunedol i gadw hwn lle bynnag y bo modd.

Os oes angen brechlyn ffliw arnoch hefyd, bydd y bwrdd iechyd hefyd yn cynnig hwn i chi pan fyddwch yn galw heibio os nad oes gennych apwyntiad ar y gweill i gael hwn gan eich meddyg teulu, fferyllfa gymunedol neu dîm nyrsio ysgol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y brechlyn neu a ydych yn gymwys, mae croeso i chi gysylltu â’r bwrdd iechyd ar 0300 303 8322 neu drwy e-bostio ask.hdd@wales.nhs.uk a byddwn yn hapus i’ch cynghori.

Sir Gaerfyrddin

 • Llanelli, Uned 2a, Ystâd Ddiwydiannol Dafen, Heol Cropin, SA14 8QW – oriau agor galw heibio rhwng 9.15am a 5.30pm
  • Hyd at 22 Rhagfyr – Bob dydd Llun, dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener 
    
 • Cae Hyfforddi Clwb Rygbi a Phêl-droed Cwins Caerfyrddin, Heol Castell Pigyn, Abergwili, SA31 2JJ – oriau agor galw heibio rhwng 10.00am a 4.30pm   
  • Rhwng 28 Tachwedd a 12 Rhagfyr - Bob dydd Mawrth 

Sir Benfro

 • Neyland, Uned 1 Parc Manwerthu Honeyborough, Neyland, Sir Benfro, SA73 1SE – oriau agor galw heibio rhwng 9.15am a 5.30pm 
  • Hyd at 22 Rhagfyr - dydd Llun i ddydd Gwener  

Ceredigion

 • Cwm Cou, Ysgol Trewen, Cwm-Cou, Castell Newydd Emlyn SA38 9PE – oriau agor galw heibio rhwng 9.30am a 5.30pm
  • Hyd at 15 Rhagfyr - Bob dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener  
  • Dydd Llun 18 Rhagfyr
  • Dydd Mawrth 19 Rhagfyr
  • Dydd Mercher 20 Rhagfyr
  • Dydd Iau 21 Rhagfyr 
  • Dydd Gwener 22 Rhagfyr
    
 • Llyfrgell Thomas Parry, Campws Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 3AS – oriau agor galw heibio rhwng 10.00am a 4.30pm
  • Hyd at 11 Rhagfyr – Bob dydd Llun

 

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: