Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen frechu COVID-19

Mae brechlynnau'n ddiogel, yn effeithiol ac yn achub bywydau ac mae'r brechlyn COVID yn cynnig gobaith i'n cymuned.

Mae’r brechlyn yn cynnig amddiffyniad da, ac mae werth ei gael hyd yn oed os ydych wedi cael COVID. Y rheswm am hyn yw oherwydd gall y lefel o amddiffyniad sydd gan bobl ar ôl cael y feirws amrywio, yn dibynnu ar ba mor ysgafn neu ddifrifol oedd eu salwch, faint o amser sydd ers iddynt gael yr haint, a’u hoedran. Ond gwyddom fod y brechlyn, yn arbennig y brechlyn atgyfnerthu, yn cynnig amddiffyniad da.

Mae’n fwy tebygol y bydd pobl sydd heb eu brechu angen gofal critigol mewn ysbytai oherwydd COVID, gan gynnwys yr amrywiolyn Omicron, a gan amlaf, mae eu canlyniadau’n waeth na’r rheini sydd wedi’u brechu. Trwy dderbyn eich brechlyn, byddwch yn parhau i chwarae eich rhan fach ond anhygoel o bwysig wrth amddiffyn eich hun, y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau a'n GIG lleol.

Rhannwch: