Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen frechu COVID-19

Mae brechlynnau'n ddiogel, yn effeithiol ac yn achub bywydau ac mae'r brechlyn COVID yn cynnig gobaith i'n cymuned.

Trwy dderbyn eich brechlyn, byddwch yn parhau i chwarae eich rhan fach ond anhygoel o bwysig wrth amddiffyn eich hun, y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau a'n GIG lleol.

Yn seiliedig ar gyngor y Cyd-bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI), ein nod yw cyrraedd ein holl boblogaeth yng ngrwpiau blaenoriaeth 1-9 erbyn 4 Ebrill 2021, gyda dos cyntaf a chwblhau brechiad ail ddos lle mae'n ddyledus.

Rhannwch: