Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen frechu COVID-19

Mae brechlynnau'n ddiogel, yn effeithiol ac yn achub bywydau ac mae'r brechlyn COVID yn cynnig gobaith i'n cymuned.

Trwy dderbyn eich brechlyn, byddwch yn parhau i chwarae eich rhan fach ond anhygoel o bwysig wrth amddiffyn eich hun, y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau a'n GIG lleol.

Yn amodol ar gyflenwad, ein nod yw cynnig brechlyn COVID-18 cyntaf i bob oedolyn cymwys (agor mewn dolen newydd) erbyn diwedd mis Gorffennaf, yn unol â charreg filltir 3 y Strategaeth Frechu ar gyfer Cymru (agor mewn dolen newydd).

Peidiwch â chysylltu â'r bwrdd iechyd os ydych chi o dan 30 oed i ofyn am eich apwyntiad brechlyn ar yr adeg hon. Cysylltir â chi pan fydd eich tro chi.

Rhannwch: