Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen frechu COVID-19

Bydd y fan brechu symudol (agor mewn dolen newydd) ym maes parcio Llyfrgell Llwynhendy (dydd Mercher 28 i dydd Sadwrn 31 Gorffennaf).  Bydd y fan ar agor rhwng 11.00am a 7.00pm. Nid oes angen cysylltu â'r bwrdd iechyd i drefnu apwyntiad.

Mae brechlynnau'n ddiogel, yn effeithiol ac yn achub bywydau ac mae'r brechlyn COVID yn cynnig gobaith i'n cymuned.

Trwy dderbyn eich brechlyn, byddwch yn parhau i chwarae eich rhan fach ond anhygoel o bwysig wrth amddiffyn eich hun, y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau a'n GIG lleol.

Gyda'r cynnydd a gadarnhawyd mewn achosion ledled y DU mae'n bwysig bod cymaint o bobl yn dod ymlaen am eu brechlynnau cyntaf ac ail.

Er mwyn helpu holl drigolion Hywel Dda i gael mynediad hawdd a hyblyg i frechlyn COVID-19, bydd clinigau brechlyn cerdded i mewn dos cyntaf ac ail (agor mewn dolen newydd) yn rhedeg ym mhob canolfan brechu torfol Hywel Dda ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

 

Rhannwch: