Cyfarfodydd y bwrdd 2020

 

Cyfarfodydd i ddod

Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020, 2pm - Agenda Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol 23 Mehefin 2020

Dydd Iau 30 Gorffennaf 2020, 9.30am - Lleoliad i'w gadarnhau

Dydd Iau 24 Medi 2020, 9.30am - Lleoliad i'w gadarnhau

Dydd Iau 26 Tachwedd 2020, 9.30am - Lleoliad i'w gadarnhau

 

Cyfarfodydd blaenorol

Dydd Iau 28 Mai 2020, 9.30am - Agenda a Phapurau'r Bwrdd Cyhoeddus

Dydd Iau 16 Ebrill 2020, 1.30pm - Ystafell Fwrdd, Adeilad Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB

Dydd Iau 26 Mawrth 2020, 9.30am - Ystafell Fwrdd, Adeilad Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB

Dydd Iau 30 Ionawr 2020, 9.30am - Siambr y Cyngor Sir, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA62 5RY

Rhannwch: