Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 24 Medi 2020

Agenda Cyfarfod Cyffredinol 24 Medi 2020

Timau MS yn cysylltu â chyfarfod Bwrdd Cyhoeddus HDdUHB 10am 24 Medi 2020

Drafftio cofnodion anghymeradwy - cyfarfod bwrdd cyhoeddus 24 Medi 2020 (PDF, 541KB)

1. Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Cadeirydd] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Llywodraethu

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 30 Gorffennaf 2020 (PDF, 806KB) [Cyflwynydd: Cadeirydd] 

2.2 Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 30 Gorffennaf 2020 (PDF, 99KB) [Cyflwynydd: Cadeirydd] 

2.3 Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 30 Gorffennaf 2020 (PDF, 516KB) [Cyflwynydd: Cadeirydd] 

2.4 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 136KB) [Cyflwynydd: Cadeirydd] 

2.5 Cynnal Llywodraethu Da COVID-19 (PDF, 229KB) [Cyflwynwyr: Cadeirydd/ Steve Moore]  

2.6 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 350KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.7 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 387KB) [Cyflwynydd: Paul Newman] 

2.8 Asesiad Strwythuredig Archwilio Cymru 2020 (PDF, 496KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

 

3. Cyflawni ein Strategaeth

3.1 Datblygu'r Cynllun 3 Mlynedd ar gyfer y Cyfnod 2021/22 - 2023/24 (PDF, 864KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

 

4. Darparu Yma, Nawr

4.1 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion (PDF, 1,940KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

4.2 Adroddiad COVID-19 (PDF, 2,260KB) [Cyflwynwyr: Steve Moore & Andrew Carruthers] 

4.3 Adroddiad Perfformiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru [Cyflwynydd: Karen Miles] 

4.3.1 Diweddariad Perfformiad mis pump 2020-21 SBAR (PDF, 503KB)

4.3.2 Diweddariad Perfformiad mis pump 2020-21 (PDF, 1,000KB)

4.3.3 Siartiau Tueddiadau mis pump 2020-21 (PDF, 1,070KB)

4.4 Adroddiad y Pwyllgor Cynllunio Pobl a Sicrwydd Perfformiad (PDF, 122KB) [Cyflwynydd: Professor John Gammon] 

4.5 Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 123KB) [Cyflwynydd: Anna Lewis] 

4.6 Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 568KB) [Cyflwynydd: Michael Hearty] 

4.7 Adroddiad Ariannol (PDF, 290KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.8 Cynllun Ffliw Tymhorol BIPHDd 2020/21 (PDF, 522KB) [Cyflwynydd: Ros Jervis] 

4.9 Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yn Hywel Dda (PDF, 307KB) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

4.10 Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Iechyd a Diogelwch (PDF, 135KB) [Cyflwynydd: Judith Hardisty] 

 

5. Adroddiadau Blynoddol

5.1 Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2019/20 (PDF, 2,050KB) [Cyflwynydd: Ros Jervis]

5.1.1 Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol SBAR 2019/20 (PDF, 114KB)

5.1.2 Atodiad Un Gwybodaeth Cydraddoldeb Poblogaeth (PDF, 336KB)

5.1.3 Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb y Gweithlu 2019/20 (PDF, 1,110KB)

 

6. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau

6.1 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 444KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

6.2 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 2,490KB) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

6.3 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 119KB) [Cyflwynydd: Ros Jervis]

 

7. Er Gwybodaeth

7.1 Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF, 151KB)

 

8. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 10.00am, Dydd Iau 26 Tachwedd 2020, lleoliad i'w gadarnhau

 

9. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: