Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 30 Ionawr 2020

Agenda a phapurau'r bwrdd - 30 Ionawr 2020

1 - 09:30 - Stori Claf

[Presenter: Lisa Gostling]

 

2 - 09:45 - Fforwm Cyhoeddus

2.1 - Agenda Agored er mwyn ymateb i gwestiynau a godwyd o flaen llaw gan aelodau’r cyhoedd (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Chair] 

 

3 09:50 - Llywodraethu

3.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Chair]

3.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: All] 

3.3 - Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 28 Tachwedd 2019 (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Chair] 

3.4 - Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 28 Tachwedd 2019 (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Chair]

3.5 - Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Chair] 

3.6 - Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

3.7 - Strwythur/Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol Diwygiedig (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Chair]

3.8 - Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Paul Newman] 

3.9 - Archwilydd Cyffredinol Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019 ac Asesiad Strwythuredig 2019 (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Jeremy Saunders]

 

4 - Darparu Yma, Nawr

4.1 - Siarter ar Wella Profiad y Claf (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

4.2 - Cynnydd yn erbyn y Cynllun Gaeaf (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers]

4.3 - Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Professor John Gammon]

4.4 - Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Cynllunio Busnes a Pherfformiad (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

4.5 - Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig – Mis 9 2019/20 (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Karen Miles]

4.6 - Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Michael Hearty]

4.7 - Diweddariad Cyllid – Mis 9 2019/20 (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

4.8 - Y Gofrestr Risg Gorfforaethol (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

 

5. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau

5.1 - Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson]

5.1.1 - Adroddiad Diweddaru Pwyllgorau Lefel Bwrdd HCSDG (PDF, 1090KB)

5.1.2 - Bwrdd Y Pwyllgor (PDF, 1090KB)

5.1.3 - Grwpiau Cynghori BIPHDd (PDF, 1090KB)

5.2 - Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd SBAR (PDF, 1090KB)

5.3 - Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 1090KB) [Cyflwynydd: Sarah Jennings] 

 

6. Er gwybodaeth

6.1 - Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF, 1090KB)

 

7. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 9.30am, Thursday 26th March 2020, venue TBC

 

8. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Rhannwch: