Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a Phapurau'r Bwrdd - 28 Mai 2020

Gweld y cyfarfod a recordiwyd yma:

Diweddariad: 5 Mehefin 2020 - Lawrlwythwch munedau o cyfarfod y bwrdd a gynhaliwyd ar 28ain Mai 2020 yma (PDF, 820KB)

AGENDA - Cyfarfod y Bwrdd 28 Mai 2020

 

1. Llywodraethu  (9.30am)

Item 1.1 - Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Cadeirydd]

Item 1.2 - Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pawb]

Item 1.3 - Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 16 Ebrill 2020 (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Pawb]

Item 1.4  - Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 26 Mawrth a 16 Ebrill 2020 (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Pawb]

Item 1.5  - Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Pawb]

Item 1.6 - Cynnal Llywodraethu Da COVID-19 (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Pawb]

Item 1.7 - Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

Item 1.8 - Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Paul Newman]

 

2. Darparu Yma, Nawr (9.50am)

Item 2.1 - Adroddiad Gwella Profiad y SBAR (PDF, 8370KB)  [Cyflwynydd: Mandy Rayani]
Item 2.1 - Adroddiad Gwella Profiad y Claf (PDF, 8370KB)  [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

Item 2.2 - Hanfodion Safonau Iechyd a Gofal yr Archwiliad Gofal 2019 (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

Item 2.3 - Ymateb i'r Pandemig COVID-19: Diweddaru, Adolygu a Chadarnhau Penderfyniadau a Wnaed Ers 16 Ebrill 2020 (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

Item 2.4 - Parodrwydd Cartrefi Gofal – COVID-19 (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

Item 2.5 - Cyfrifo a Chynnal Lefelau Staffio Nyrsio yn ystod Pandemig COVID-19 (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

Item 2.6 - Llywodraethiant Ariannol ac ystyriaethau Gwerth am Arian – COVID-19 (PDF, 8370KB)

Item 2.7 - Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Anna Lewis]

Item 2.8 - Datganiad Ansawdd Blynyddol (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

Item 2.9 - Adroddiad Blynyddol y Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2019-20 (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

Item 2.10 - Adroddaid y Pwyllgor Cynllunio Pobl a Sicrwydd Perfformiad (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Professor John Gammon]

Item 2.11 - Adroddiad Perffomiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru - Month 1 2020-21 (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Karen Miles]

Item 2.12 - Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Michael Hearty]

Item 2.13 - Adroddiad Ariannol (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

Item 2.14 - Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Iechyd a Diogelwch (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

 

3. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (11.45am)

Item 3.1 - Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

Item 3.2 - Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 8370KB) [Cyflwynydd: Sarah Jennings]

 

4. Cyfathrebu yn dilyn cyfarfod (11.50am)

 

5. Er gwybodaeth (11.55am)

Item 5.1 - Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF, 8370KB)

Item 5.2 - Ethics - National Principles (PDF, 8370KB)

 

6. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

1.00pm, Tuesday 23rd June 2020, Boardroom, Ystwyth Building, St David's Park, Carmarthen SA31 3BB

10.00am, Thursday 30th July 2020, Boardroom, Ystwyth Building, St David's Park, Carmarthen SA31 3BB

 

7. Sesiwn Y Pwyllgor

Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: