Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 26 Tachwedd 2020

Agenda Cyfarfod Cyffredinol 24 Medi 2020

Cliciwch yma i wylio Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd - 26 Tachwedd 2020

 

1. Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Cadeirydd] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Llywodraethu

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 24 Medi 2020 (PDF, 197KB) [Cyflwynydd: Cadeirydd] 

2.2 Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 24 Medi 2020 (PDF, 103KB) [Cyflwynydd: Cadeirydd] 

2.3 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 552KB) [Cyflwynydd: Cadeirydd] 

2.4 Cynnal Llywodraethu Da COVID-19 (PDF, 613KB) [Cyflwynwyr: Cadeirydd/ Steve Moore]  

2.5 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 222KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.6 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 130KB) [Cyflwynydd: Paul Newman] 

 

3. Cyflawni ein Strategaeth

3.1 Diweddariad gan y Grŵp Llywio Trawsnewid (PDF, 135KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

3.2 Achos Busnes y Rhaglen Rhwydwaith Mawr (PDF, 3,378KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

 

4. Darparu Yma, Nawr

4.1 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion - i ddilyn [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

4.2 Adroddiad COVID-19 (PDF, 1,584KB) [Cyflwynwyr: Steve Moore & Andrew Carruthers] 

4.3 Cyflwyniad Blynyddol o Lefelau Staff Nyrsio ar gyfer Wardiau a Gwmpesir o dan Adram 25B Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 (PDF, 354KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

4.4 Adroddiad Perfformiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru [Cyflwynydd: Huw Thomas]

4.4.1 Diweddariad Perfformiad mis saith 2020-21 SBAR (PDF, 124KB)

4.4.2 Diweddariad Perfformiad mis saith 2020-21 (PDF, 1,531KB)

4.4.3 Siartiau Tueddiadau mis saith 2020-21 (PDF, 1,082KB)

4.5 Y Gofrestr Risg Gorfforaethol [Cyflwynydd: Steve Moore]

4.5.1 Cofrestr Risg Gorfforaethol SBAR (PDF, 170KB)

4.5.2 Atodiad 1 a 2 - Cofrestr Risg Gorfforaethol Tachwedd 2020 (PDF, 1,186KB)

4.6 Adroddiad y Pwyllgor Cynllunio Pobl a Sicrwydd Perfformiad (PDF, 125KB) [Cyflwynydd: Professor John Gammon] 

4.7 Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 142KB) [Cyflwynydd: Anna Lewis] 

4.8 Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 288KB) [Cyflwynydd: Michael Hearty] 

4.8.1 Adroddiad y Pwyllgor Cyllid o'r cyfarfod ar 22 Hydref 2020 - Diwygiedig (PDF, 139KB) [Cyflwynydd: Michael Hearty]

4.9 Adroddiad Ariannol (PDF, 353KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.10 Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Iechyd a Diogelwch (PDF, 117KB) [Cyflwynydd: Judith Hardisty] 

 

5. Adroddiadau Blynoddol

5.1 Adroddiad Blynyddol Rhoi Organau 2019-20 (PDF, 1,179KB) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers]

 

6. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau

6.1 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 564KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

6.2 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 1,181KB) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

6.3 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 1,015KB) [Cyflwynydd: Ros Jervis]

 

7. Er Gwybodaeth

7.1 Adroddiad Blynyddol Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) 2019-20 (PDF, 3,497KB) 

7.2 Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru Adroddiad Blynyddol 2019-20 (PDF, 945KB) 

7.3 Cynllun Gwaith Blynyddol y Bwrdd (PDF, 156KB)  

 

8. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 9.30am, Dydd Iau 28 Ionawr 2021

 

9. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: