Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 26 Mawrth 2020

Agenda a phapurau'r bwrdd - 26 Mawrth 2020

1. COVID-19

[Presenters: Chair/Chief Executive]

 

2. Llywodraethu

2.1 - Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Chair]

2.2 - Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: All]

2.3 - Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 30 Ionawr 2020 (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Chair] 

2.4 - Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 30 Ionawr 2020 (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Chair]

2.5 - Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Chair]

2.6 - Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.7 - Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Paul Newman]

2.8 - Cylch Gorchwyl Pwyllgor Lefel Bwrdd ar gyfer y Strwythur / Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol Diwygiedig (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson]

 

3. Materion Strategol

3.1 - Cynllun Tair Blynedd yn Cynnwys y Cynllun Ariannol (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Karen Miles/Huw Thomas]

3.2 - Cynllun ac Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-24 (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Sarah Jennings] 

 

4 Darparu Yma, Nawr

4.1 - Adroddiad Gwella Profiad (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

4.2 - Model Gofal Sylfaenol ar gyfer Cerrig Milltir Cyflenwi Cymru 2019-20 a 2020-21 (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

4.3 - Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Professor John Gammon]

4.4 - Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Cynllunio Busnes a Pherfformiad (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Judith Hardisty] 

4.5 - Diweddariad Perfformiad - Mis 11 2019/20 (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Karen Miles]

4.6 - Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Michael Hearty Finance] 

4.7 - Diweddariad Cyllid – Mis 11 2019/20 (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.8 - Y Gofrestr Risg Gorfforaethol (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

 

5. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau

5.1 - Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

5.1.1 - Pwyllgorau Lefel Bwrdd

5.1.2 - Bwrdd Y Pwyllgor (PDF, 2260KB)

5.1.3 - Grwpiau Cynghori BIPHDd (PDF, 2260KB)

5.2 - Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

5.3 - Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 2260KB) [Cyflwynydd: Sarah Jennings] 

 

6. Er gwybodaeth

6.1 - Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF, 2260KB)

 

7. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 9.30am, Thursday 28th May 2020, Pembrokeshire County Council, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 1TP

 

8.Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Rhannwch: