Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau'r ymgynghoriad mewn fformatau eraill

Person ifanc yn sglefrfyrddio. Mae’n gwisgo sbectol a clustffonau. Wrth ei ochr mae dyn ifanc yn gwisgo cymhorthion clyw. Mae menyw wrth eu hochr yn codi llaw neu’n arwyddo.

Diolch am eich diddordeb yn yr ymgynghoriad gwasanaethau plant a ieuenctid. Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi dod i ben.

Fformatau eraill  

Mae’r ddogfen ymgynghori yn ddogfen allweddol ar gyfer darparu gwybodaeth ynghyrch newidiadau arfaethedig i ddyfodol gwasanaethau plant ac ieuenctid.  

Er mwyn sicrhau bod y ddogfen hon yn hygyrch i bawb, bydd fformatau amgen ar gael, megis Iaith Arwyddion Prydain (BSL), Arabeg, Pwyleg, Rwsieg, Wcreineg, hawdd ei darllen ac yn addas i blant. Mae'r rhain yn cael eu datblygu a byddant ar gael erbyn Mehefin 7fed.

Mae’r fersiwn cyfeillgar i blant yn defnyddio iaith syml a darluniau gweledol er mwyn bod yn haws i blant ddeall, ac mae’r fersiwn hawdd ei ddeall wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai ag anableddau dysgu.  

Fersiwn Ieuenctid:   

Gallwch lawrlwytho fersiwn o’r ddogfen ymgynghori (agor mewn ffenest newydd) a gofyn am holiadur sy'n gyfeillgar i bobl ifanc yma


Hawdd ei Ddeall:  

Isod gallwch lawrlwytho’r fersiwn Hawdd ei Ddeall o’r ddogfen ymgynghori gryno a’r holiadur mewn fformat PDF (agor mewn dolen newydd).  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y dogfennau, cysylltwch â ni yn hyweldda.engagement@wales.nhs.uk   

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: