Neidio i'r prif gynnwy

Llanelli

Peidiwch â chysylltu â'r lleoliad yn uniongyrchol

Theatr Ffwrnes, Park Street, Llanelli, SA15 3YE

Bydd canolfan frechu torfol Llanelli yn ailagor yn ei lleoliad newydd yn Ystâd Ddiwydiannol Dafen (Uned 2a, Heol Cropin, SA14 8QW) ddydd Llun 2 Awst a bydd yn derbyn sesiynau cerdded i mewn saith diwrnod yr wythnos rhwng 10.00am a 6.00pm ar gyfer dosau cyntaf ac ail gyda brechlynnau Astrazeneca, Pfizer a Moderna ar gael.

Bydd clinigau cerdded i mewn ar gyfer dos cyntaf ac ail ddos yn parhau i redeg ym mhob canolfan Hywel Dda ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Gwiriwch ameroedd agor eich ganolfan lleol yma a galwch mewn i dderbyn eich dos cyntaf, ar gael i bawb dros 18 oed ar neu cyn 31 o Hydref 2021, neu os yw’n amser i chi gael eich ail ddos (wyth wythnos ar ôl eich dos cyntaf).

 

Mewn car:

Os ydych yn defnyddio SatNav defnyddiwch SA15 3YF i fynd a chi’n syth i faes parcio East Gate.

O’r dwyrain: O gyffordd 47 o’r M4 dilynnwch yr A484 tuag at canol tref Llanelli. Ar gylchfan Trostre cymerwch y 5ed allanfa ar yr A484. Ar y gylchfan nesaf cymerwch yr allanfa gyntaf a dilyn yr A484. Unwaith cyrhaeddwch y gylchfan nesaf bydd Travelodge o’ch blaen, cymerwch y 3ydd allanfa i faes parcio East Gate.

O Gaerfyrddin (Gorllewin): O Gaerfyrddin dilynwch yr A484 tuag at Llanelli. Unwaith cyrhaeddwch canol y dref ewch i’r chwith ar y goleuadau traffig ar Gelli-Onn (Yn syth ar ôl Eglwys Stryd y Neuadd) ac arhoswch yn y lôn ar y dde. Ar y goleuadau nesaf ar ben y bryn trowch i’r dde ar Thomas Street ac fe ddowch yn syth i gefn y Ffwrnes. Ar y gylchfan cymerwch y 4ydd allanfa i faes parcio East Gate

Defnyddwyr SatNav- defnyddiwch SA15 3YE

Parcio

Mae maes parcio arhosiad byr talu ac arddangos yn East Gate rhwng 8.00am a 6.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn. Pris yw £2.00 am pedwar awr. Mae parcio rhwng 6.00pm a 8.00am yn rhad ac am ddim.

Mewn bws:

Mae Prif Orsaf bysiau Llanelli nesaf i’r Ffwrnes. Mae 'National Express' yn darparu gwasanaeth i fewn i Llanelli ac mae yna ddigon o wasanaethau lleol.

Am wybodaeth teithio cysylltwch â First Cymru Group:

Rhif ffôn: 01792 512255
Gwefan: First Group (agor mewn dolen newydd)

Ar y trên:

Mae First Great Western a Threnau Arriva Cymru’n darparu gwasanaethau rheolaidd i Lanelli.

Am wybodaeth ynghylch trenau, cysylltwch â Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol:

Rhif ffôn: 03457 484950
Gwefannau: 

Rhannwch: