Neidio i'r prif gynnwy

Llanelli

Peidiwch â chysylltu â'r lleoliad yn uniongyrchol

Theatr Ffwrnes, Park Street, Llanelli, SA15 3YE

 

Mewn car:

Os ydych yn defnyddio SatNav defnyddiwch SA15 3YF i fynd a chi’n syth i faes parcio East Gate.

O’r dwyrain: O gyffordd 47 o’r M4 dilynnwch yr A484 tuag at canol tref Llanelli. Ar gylchfan Trostre cymerwch y 5ed allanfa ar yr A484. Ar y gylchfan nesaf cymerwch yr allanfa gyntaf a dilyn yr A484. Unwaith cyrhaeddwch y gylchfan nesaf bydd Travelodge o’ch blaen, cymerwch y 3ydd allanfa i faes parcio East Gate.

O Gaerfyrddin (Gorllewin): O Gaerfyrddin dilynwch yr A484 tuag at Llanelli. Unwaith cyrhaeddwch canol y dref ewch i’r chwith ar y goleuadau traffig ar Gelli-Onn (Yn syth ar ôl Eglwys Stryd y Neuadd) ac arhoswch yn y lôn ar y dde. Ar y goleuadau nesaf ar ben y bryn trowch i’r dde ar Thomas Street ac fe ddowch yn syth i gefn y Ffwrnes. Ar y gylchfan cymerwch y 4ydd allanfa i faes parcio East Gate

Defnyddwyr SatNav- defnyddiwch SA15 3YE

Parcio

Mae maes parcio arhosiad byr talu ac arddangos yn East Gate rhwng 8.00am a 6.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn. Pris yw £2.00 am pedwar awr. Mae parcio rhwng 6.00pm a 8.00am yn rhad ac am ddim.

Mewn bws:

Mae Prif Orsaf bysiau Llanelli nesaf i’r Ffwrnes. Mae 'National Express' yn darparu gwasanaeth i fewn i Llanelli ac mae yna ddigon o wasanaethau lleol.

Am wybodaeth teithio cysylltwch â First Cymru Group:

Rhif ffôn: 01792 512255
Gwefan: www.firstgroup.com

Ar y trên:

Mae First Great Western a Threnau Arriva Cymru’n darparu gwasanaethau rheolaidd i Lanelli.

Am wybodaeth ynghylch trenau, cysylltwch â Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol:

Rhif ffôn: 03457 484950
Gwefannau: www.gwr.com / www.networkrail.co.uk / www.arrivatrainswales.co.uk

Rhannwch: