Neidio i'r prif gynnwy

Canolfannau brechu torfol

Bydd y rhai sy’n gymwys i gael brechiad atgyfnerthu a phobl ifanc 12-15 oed yn cael eu gwahodd i fynychu canolfan frechu torfol gan y bwrdd iechyd pan fydd yn eu tro. Bydd cartrefi gofal preswyl yn cael eu cefnogi gan feddygfeydd teulu. Gofynnwn yn garedig i bobl beidio â chysylltu â'r bwrdd iechyd neu eu meddygfa ar yr adeg hon i ofyn am y brechlyn. Darllenwch fwy yma am brechiad atgyfnerthu a phobl ifanc 12-15 oed (agor mewn dolen newydd)

Mae ein canolfannau brechu torfol yn darparu amgylchedd diogel, lle i gynnal pellter cymdeithasol wrth ganiatáu i fwy o bobl gael eu brechu mor effeithlon a chyn gynted â phosibl.

Os ydych chi'n derbyn llythyr yn eich gwahodd i dderbyn eich brechlyn yn un o'n canolfannau brechu torfol, mae'n hanfodol eich bod chi'n gwneud pob ymdrech i fynychu eich apwyntiad.

Rhowch wybod i ni os na allwch ddod neu os oes angen i chi ohirio'ch apwyntiad cyn gynted â phosibl trwy ffonio'r rhif a ddarperir yn eich llythyr apwyntiad. Bydd hyn yn golygu y gallwn roi eich apwyntiad i rywun arall ac arbed adnoddau'r GIG.

Os ydych chi'n cael trafferth cyrraedd eich apwyntiad brechu yn ein canolfannau Brechu Torfol, gwelwch y wybodaeth ar waelod y dudalen lle gallwch weld pa gymorth sydd ar gael.

I gael mwy o wybodaeth am ein canolfannau brechu torfol, gan gynnwys cyfarwyddiadau a pharcio, cliciwch ar y dolenni isod:

 

 

Gwybodaeth am gymorth gyda thrafnidiaeth

 

 

Rhannwch: