Neidio i'r prif gynnwy

Canolfannau brechu torfol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i bobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 3 gysylltu cyn gynted â phosibl os nad ydyn nhw wedi derbyn apwyntiad brechlyn COVID-19 eto. Cliciwch yma i weld gwybodaeth am sut i gysylltu.

Mae ein canolfannau brechu torfol yn darparu amgylchedd diogel, lle i gynnal pellter cymdeithasol wrth ganiatáu i fwy o bobl gael eu brechu mor effeithlon a chyn gynted â phosibl.

Os ydych chi'n derbyn llythyr yn eich gwahodd i dderbyn eich brechlyn yn un o'n canolfannau brechu torfol, mae'n hanfodol eich bod chi'n gwneud pob ymdrech i fynychu eich apwyntiad.

Rhowch wybod i ni os na allwch ddod neu os oes angen i chi ohirio'ch apwyntiad cyn gynted â phosibl trwy ffonio'r rhif a ddarperir yn eich llythyr apwyntiad. Bydd hyn yn golygu y gallwn roi eich apwyntiad i rywun arall ac arbed adnoddau'r GIG.

Os ydych chi'n cael trafferth cyrraedd eich apwyntiad brechu yn ein canolfannau Brechu Torfol, gwelwch y wybodaeth ar waelod y dudalen lle gallwch weld pa gymorth sydd ar gael.

I gael mwy o wybodaeth am ein canolfannau brechu torfol, gan gynnwys cyfarwyddiadau a pharcio, cliciwch ar y dolenni isod:

Gwybodaeth am gymorth gyda thrafnidiaeth

Rhannwch: