Neidio i'r prif gynnwy

Mynediad at frechly i blant sy'n cael eu haddysgu gartref

children jumping outside

Mae imiwneiddio yn bwysig i blant oherwydd ei fod yn helpu i ddarparu imiwnedd cyn dod i gysylltiad â chlefydau a allai beryglu bywyd.

Os ydych yn gofalu am blant a phobl ifanc sy’n cael eu haddysgu gartref neu nad ydynt mewn addysg:

  • A yw brechlynnau eich plentyn yn gyfoes?
  • Ydych chi'n gwybod sut i gael mynediad at y brechlynnau a gynigir fel mater o drefn gan nyrsys ysgol?
  • Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am amddiffyn eich plentyn rhag clefydau y gellir eu hatal?

I gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech i’ch plentyn dderbyn y brechlynnau sydd wedi’u hamserlennu, llenwch y ffurflen hon neu ffoniwch 0300 303 8322 er mwyn i aelod o dîm nyrsio imiwneiddio’r bwrdd iechyd gysylltu â chi.

Sesiynau brechu plentyndod galw heibio

Mae plant a phobl ifanc sy’n cael eu haddysgu gartref neu ddim mewn addysg yn cael eu gwahodd i alw i mewn i Ganolfannau Brechu Torfol (MVCs) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda dros yr haf i gael mynediad at frechiadau plentyndod a gynigir yn rheolaidd trwy dimau nyrsio ysgol.

Mae'r sesiynau galw heibio hyn hefyd yn agored i unrhyw fynychwyr ysgol yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro neu Ceredigion a allai fod wedi methu eu brechiadau.

Bydd sesiynau galw heibio i blant 5 i 17 oed yn cael eu cynnal rhwng 12pm a 6pm yn y lleoliadau canlynol:

  • Canolfan Aberystwyth (Llyfrgell Thomas Parry, Campws Llanbadarn, SY23 3AS) – Dydd Mawrth 2 a Dydd Mawrth 30 Awst
  • Canolfan Caerfyrddin (Y Gamfa Wen, Prifysgol y Drindod Dewi Sant, SA31 3EP) – Dydd Mercher 3 Awst a Dydd Gwener 2 Medi.
  • Canolfan Cwm Cou (Ysgol Trewen, SA38 9PE) – Dydd Llun 8 and Dydd Llun 22 Awst
  • Canolfan Hwlffordd (Archifdy Sir Benfro, SA61 2PE) Dydd Mercher 10 Awst a Dydd Mercher 31 Awst
  • Canolfan Llanelli (Ystad Ddiwydiannol Dafen, SA14 8QW) – Dydd Mercher 27 Gorffennaf a Dydd Mawrth 23 Awst

Mae croeso hefyd i rieni sydd ag ymholiadau am unrhyw agwedd ar imiwneiddiadau eu plentyn alw i mewn am sgwrs anffurfiol.

Os na allwch ddod i un o'r sesiynau hyn a bod gennych unrhyw ymholiadau neu os ydych yn dymuno i'ch plentyn gael ei frechlynnau wedi'u hamserlennu, llenwch y ffurflen hon neu ffoniwch 0300 303 8322 er mwyn i aelod o dîm nyrsio imiwneiddio'r bwrdd iechyd gysylltu â chi.

Rhannwch: