Neidio i'r prif gynnwy

Brechu oedolion

Mae'n bwysig bod oedolion wedi cael eu holl imiwneiddiadau plentyndod arferol. I gael rhagor o fanylion am imiwneiddiadau plentyndod cliciwch yma (Agor mewn dolen newydd)  

Bydd angen imiwneiddiadau ychwanegol ar rai pobl gan eu bod mewn mwy o berygl oherwydd eu hoedran neu eu hiechyd. .  I gael rhagor o fanylion am imiwneiddiadau ar gyfer merched beichiog neu grwpiau risg cliciwch yma (agor mewn dolen newydd).

Ar gyfer y rhai sydd mewn mwy o berygl i gymhlethdodau ffliw, argymhellir y brechlyn ffliw blynyddol.  I gael mwy o fanylion am y brechlyn ffliw tymhorol cliciwch (Agor mewn dolen newydd)

Argymhellir brechlyn niwmococol hefyd i helpu i amddiffyn pobl sydd mewn mwy o berygl o glefyd niwmococol.

Mae'n bwysig bod brechlynnau'n cael eu rhoi mewn pryd i gael yr amddiffyniad gorau, ond os ydych chi wedi methu brechlyn, cysylltwch â'ch meddyg teulu i ddal i fyny.

 

65 a throsodd

Darganfyddwch fwy am y brechlyn eryr yma (Agor mewn dolen newydd) 

 

70 i 79 mlwydd oed

Darganfyddwch fwy am y brechlyn eryr yma (Agor mewn dolen newydd) 

 

Adnoddau pellach a thaflenni gwybodaeth i gleifion

I gael rhagor o wybodaeth a mynediad at daflenni gwybodaeth i gleifion, clicwch yma (agor mewn dolen newydd)

Rhannwch: