Neidio i'r prif gynnwy

Brechiadau y ffliw tymhorol

Gall Fferyllfeydd Cymunedol ddarparu brechiadau Ffliw GIG am ddim i gleifion sy'n 18 oed neu'n hŷn ac mewn grŵp cymwys:

  • 18-49 oed gyda chyflwr iechyd tymor hir er enghraifft diabetes, clefyd yr arennau, clefyd anadlol cronig a clefyd y galon
  • 50 oed neu fwy erbyn 31 Mawrth 2022
  • menywod beichiog
  • staff cartrefi gofal
  • staff gofal cartref
  • unrhyw un a gyflogir gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda

Gofynnwch i'r fferyllydd a ydych chi'n gymwys. Bydd fferyllwyr hyfforddedig yn gofyn cyfres o gwestiynau i chi i wirio ei bod yn ddiogel ac yn briodol i chi gael brechiad.

Cysylltwch â'r fferyllfa cyn mynychu i wirio a oes angen apwyntiad.

Rhannwch: