Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio radioleg

 

 

Rydym yn darparu gwasanaethau delweddu diagnostig ledled ein pedwar ysbyty cyffredinol dosbarth, gyda gwasanaethau delweddu ychwanegol mewn nifer o ysbytai cymunedol, gan gynnig amrywiaeth o wasanaethau CT, MRI ac uwchsain, yn ogystal â meddygaeth niwclear mewn amryw o leoliadau.

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi'i gysylltu â'r Academi Ddelweddu Genedlaethol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae'n meithrin perthnasoedd cryf â byrddau iechyd cyfagos trwy amrywiaeth o strategaethau i wella'r gwasanaethau ar gyfer poblogaeth Gorllewin Cymru.

Os byddwch yn ymuno â'r tîm yn Hywel Dda, gallwch fod yn sicr o gael croeso cynnes, a hynny nid yn unig yn y gweithle ond yn y gymuned hefyd.

Rydym yn cefnogi ac yn annog datblygiad i wneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael ar ein cyfer, ac yn annog gweithio ar draws safleoedd, yn ogystal â gyda byrddau iechyd cyfagos, a hynny er mwyn i'r staff gael profiadau ym mhob maes.

Cewch gyfle i ymgymryd â gwaith addysg a datblygu gyda radiograffwyr a staff cymorth medrus iawn.

Yn y fideo hwn, mae Dr Hashim Samir (BIP Hywel Dda – Radiolegydd Ymgynghorol Parhaol) yn siarad am ei daith o'i adleoli ei hun a'i deulu i Orllewin Cymru o'r Dwyrain Canol.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Enw: Tina Coleman - Arbenigwr Ymgyrch Recriwtio
Rhif Ffôn: 01267 266292
Ebost: Tina.Coleman@wales.nhs.uk

 

Rhannwch: