Gweithio i ni

Recriwtio nyrsio

Recriwtio nyrsio yn ysbytai Bronglais, Glangwili, Tywysog Philip a…

Logo Academi Brentisiaeth
Academi Brentisiaeth

Recriwtio brentisiaid ar draws Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro.

Rhaglen Ddatblygu Arweinyddiaeth Feddygol Hywel Dda

Mae Hywel Dda wedi ymrwymo i ddatblygu galluogrwydd meddygon i arwain,…

Recriwtio i wasanaeth cyswllt addysg

Mae'r wasanaeth yn cynnwys y pedwar maes o nyrsys cofrestredig a bydwraig, sydd ag amrywiaeth o gefndiroedd arbenigol a chymwysterau proffesiynol.

Recriwtio radioleg

Rydym yn darparu gwasanaethau delweddu diagnostig ledled ein pedwar ysbyty cyffredinol dosbarth, gyda gwasanaethau delweddu ychwanegol mewn nifer o ysbytai cymunedol.

Cymrawd meddygon teulu mewn gofal integredig

Hoffech chi weithio lle cewch eich gwerthfawrogi yn eich gweithle a chael mentor meddyg teulu profiadol am un sesiwn yr wythnos i drafod eich uchelgeisiau yn y dyfodol a bod yn ffrind beirniadol i'ch cefnogi?

Rhannwch: