Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio i ni

Ymgyrchoedd recriwtio

 

Academi Brentisiaeth 2021

Mae ein rhaglen Prentisiaid yn dychwelyd yn 2021. Y tro hwn, hyd yn…

Rhaglen Ddatblygu Arweinyddiaeth Feddygol Hywel Dda

Mae Hywel Dda wedi ymrwymo i ddatblygu galluogrwydd meddygon i arwain,…

Recriwtio i wasanaeth cyswllt addysg

Mae'r wasanaeth yn cynnwys y pedwar maes o nyrsys cofrestredig a bydwraig, sydd ag amrywiaeth o gefndiroedd arbenigol a chymwysterau proffesiynol.

Recriwtio radioleg

Rydym yn darparu gwasanaethau delweddu diagnostig ledled ein pedwar ysbyty cyffredinol dosbarth, gyda gwasanaethau delweddu ychwanegol mewn nifer o ysbytai cymunedol.

Cymrawd meddygon teulu mewn gofal integredig

Hoffech chi weithio lle cewch eich gwerthfawrogi yn eich gweithle a chael mentor meddyg teulu profiadol am un sesiwn yr wythnos i drafod eich uchelgeisiau yn y dyfodol a bod yn ffrind beirniadol i'ch cefnogi?

Rhannwch: