Neidio i'r prif gynnwy

Rheolwyr ysbytai lleyg disgrifiad y swydd

Rôl: Aelod Lleyg - Is-bwyllgor Pŵer Rhyddhau

Lleoliad: O fewn neu o amgylch BIP Hywel Dda neu o bell drwy MS Teams

Statws cyflogaeth: Penodiad Anrhydeddus – ffi sesiynol

Oriau: Sesiynol trwy wahoddiad

Termau: Adnewyddadwy yn dilyn adolygiad ar y cyd

Cydnabyddiaeth: Ffi tâl, ynghyd â threuliau teithio a chynhaliaeth

Trefniadau sefydliadol

Atebol i: Cadeirydd, Is-bwyllgor Pŵer Rhyddhau

Amser: Tua dwy sesiwn y mis, presenoldeb mewn tri chyfarfod o'r Is-bwyllgor ac unrhyw hyfforddiant ychwanegol angenrheidiol

 

Buddion a Gwerthoedd

Rydym yn rhoi gwerth ar ein staff gweler ein rhwydweithiau a'n…

Cysylltu a'r Tim Recriwtio

Gallwn ddarparu cymorth i chi ddod o hyd i'r swydd iawn ar eich…

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae gennym amrywiaeth o swyddi gwag ar gael mynnwch olwg 

traeth

Byw yn ardal Hywel Dda

Teithiau rhithwir byw a gweithio yn Hywel Dda