Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Gwenog (gan gynnwys Salwch Meddwl Pobl Hŷn Canolfan Gwenog) a Llys Myddfai (gan gynnwys Tŷ Glyndŵr - EEG)

Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Caerfyrddin, Sir Gâr, SA31 2AF

Rhif Ffôn: 01267 235 151

Beth sydd ar gael ar y safle

Toiledau Cyhoeddus - Oes a toiledau anabl

Lifftiau - Oes

Wi-Fi Cleifion am ddim - Oes

Parcio Ceir - Oes, parcio am ddim. Parcio anabl ar gael gyda trwydded anabl

Costa

  • Dydd Llun - Dydd Gwener 7.00am - 8.00pm
  • Dydd Sadwrn - Dydd Sul 9.00am - 6.00pm

Ffreutur

  • Brecwast 8.00am - 10.30am
  • Cinio 11.30am - 2.00pm
  • Swper 6.30pm - 8.00pm
  • Byrbrydau - Trwy'r dydd

Peiriannau Gwerthu

  • 24 awr (gofynnwch yn y dderbynfa am leoliadau)

 

Rhannwch: