Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd meddwl

Rydym wedi gwneud newidiadau dros dro i'r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau a hefyd amseroedd ymweld mewn ymateb i'r achosion Coronafeirws. Dylai cleifion gysylltu â'n Tîm Cymorth i Gleifion ar 0300 0200 159 neu HDHB.Patientsupportservices@wales.nhs.uk gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Mae’r dudalen hon yn rhestri manylion cyswllt pob un o’n safleoedd iechyd meddwl.

Os ydych chi’n edrych am wybodaeth ar y gwasanaeth iechyd meddwl, ewch i wefan y Gwasanaeth Iechyd Meddwl

Os oes angen i chi siarad â rhywun, mae ystod o linellau cymorth i’w cael ar wefan IAWN. Mae IAWN hefyd yn cynnwys ystod o adnoddau i ddarparu hunan-gymorth a dulliau iechyd meddwl: http://www.iawn.wales.nhs.uk/hafan

Am gymorth iechyd meddwl mewn argyfwng, ewch i’n gwefan brys a thu allan i oriau am gyngor

Sir Gâr 

 

Ceredigion

 

Sir Benfro

Rhannwch: