Neidio i'r prif gynnwy

Ysbytai Dydd Bro Cerwyn / San Brynach / Uned Plant, y Glasoed a'r Teulu

Heol Abergwaun, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2PZ

Rhif Ffôn: 01437 773157 / 01437 773774

 

Beth sydd ar gael ar y safle...

Parcio Ceir - Oes am ddim. Parcio anabl ar gael gyda trwydded anabl

 

Beth sydd ar gael ar safle Llwynhelyg...

Toiledau Cyhoeddus - Oes

Lifftiau - Oes

Wi-Fi Cleifion am ddim - Oes

Costa

  • Dydd Llun - Dydd Gwener 7.00am - 8.00pm
  • Dydd Sadwrn - Dydd Sul 9.00am - 6.00pm

Ffreutur

  • Brecwast 8.15am - 10.30am
  • Cinio 12.00pm - 2.00pm
  • Swper 6.00pm - 7.30pm
  • Byrbrydau 10.30am - 12.00pm a 2.00pm - 6.00pm

Peiriannau Gwerthu

  • 24 awr (gofynnwch yn y dderbynfa am leoliadau)
dwylo dyn

Caplaniaeth

Mae'r tîm caplaniaeth yn cefnogi cleifion, staff ac ymwelwyr.

Meddyg a chlaf yn siarad

Cludiant cleifion

Gallwch ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth neu gael help gyda'r gost…

Testing Alt text

Cysylltwch

Gwybodaeth i gleifion Relay UK Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw…