Ward Enlli

Ysbyty Bronglais, Heol Caradoc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1ER

Rhif Ffôn: 01970 623 131

 

Beth sydd ar gael ar y safle...

Toiledau Cyhoeddus - Oes a toiledau anabl

Lifftiau - Oes

Wi-Fi Cleifion am ddim - Oes

Parcio Ceir - Oes am ddim. Parcio anabl ar gael gyda trwydded anabl

Deli Marche

  • Dydd Llun - Dydd Gwener 9.00am - 5.30pm

Ffreutur

  • Brecwast 8.00am - 11.00am
  • Cinio 12.00pm - 1.45pm
  • Swper 5.15pm - 7.00pm

Peiriannau Gwerthu - 24 awr (gofynnwch yn y dderbynfa am leoliadau)

Rhannwch: