Canolfan Adnoddau Hafan Hedd

Adpar, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9NS

Rhif Ffôn: 01559 364 160

Canolfan adnoddau i ddarparu asesiad ac ymyriadau i gleifion iechyd meddwl.

 

Oriau Agor

  • Dydd Llun - Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm

 

Beth sydd ar gael ar y safle...

Toiledau Cyhoeddus - Oes i ddefnyddwyr y wasanaeth ac ymwelwyr

Lifftiau - Dim yn berthnasol

Wi-Fi Cleifion am ddim - Nac oes

Lluniaeth ar gael - Nac oes

Parcio Ceir - Oes am ddim. Un lle parcio anabl

Rhannwch: